Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorg erbjuder stöd till människor i alla åldrar som har någon form av funktionsnedsättning, psykisk ohälsa eller sociala och personliga problem. Tillsammans skapar verksamheten förutsättningar för en självständig och fungerande livssituation.

Utredning
I uppdraget ingår att informera, utreda, besluta och följa upp människors rättigheter och skyldigheter.

Råd, stöd och behandling
Råd, stöd och behandling erbjuder stöd till människor i alla åldrar som har någon form av funktionsnedsättning, psykisk ohälsa eller sociala och personliga problem. 

HVB och stödboende
HVB, hem för vård eller boende, är en verksamhet som bedriver behandling eller är inriktad på omvårdnad, stöd eller fostran. Stödboende är ett eget boende med individanpassat stöd för barn och unga.

Arbete och integration
Arbete och integration möjliggör för arbete och sysselsättning för medborgare som idag står utanför arbetsmarknaden. Genom samordning av arbetsmarknadsåtgärder, kompetensutveckling och stödinsatser förbereds och stärks individer till arbete, utbildning eller annan sysselsättning.

Ekonomiskt bistånd
Ekonomiskt bistånd eller försörjningsstöd, som det också kallas, är till för personer som har problem med sin försörjning. Alla beslut om ekonomiskt bistånd grundar sig på en individuell bedömning där många faktorer räknas in.

Kontakt

Verksamhetschef individ- och familjeomsorg

Aniko Persson
Telefon: 010- 234 51 91

aniko.persson@mjolby.se


Tilllförordnad enhetschef Barn och unga

Pierre Lindwall
Telefon: 010-234 50 39

pierre.lindwall@mjolby.se


Enhetschef Äldre och funktionsnedsatta

Evelina Karlsson
Telefon: 010- 234 53 34

evelina.karlsson@mjolby.se


Enhetschef Råd, stöd och behandling

Jenny Nybacka
Telefon: 010-234 51 32

jenny.nybacka@mjolby.se


Enhetschef Kungsvägens HVB och Dacke stödboende

Erika Veskovic
Telefon: 010-234 51 74

erika.veskovic@mjolby.se


Enhetschef Arbete och integration

Elin Ahlm
Telefon: 010-234 57 56

elin.ahlm@mjolby.se


Enhetschef Vuxen

Märta Sörenson
Telefon: 010-234 61 47

marta.sorenson@mjolby.se


Senast publicerad