Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorg erbjuder stöd till människor i alla åldrar som har någon form av funktionsnedsättning, psykisk ohälsa eller sociala och personliga problem. Tillsammans skapar verksamheten förutsättningar för en självständig och fungerande livssituation.

Utredning
I uppdraget ingår att informera, utreda, besluta och följa upp människors rättigheter och skyldigheter.

Råd, stöd och behandling
Råd, stöd och behandling erbjuder stöd till människor i alla åldrar som har någon form av funktionsnedsättning, psykisk ohälsa eller sociala och personliga problem. 

HVB och stödboende
HVB, hem för vård eller boende, är en verksamhet som bedriver behandling eller är inriktad på omvårdnad, stöd eller fostran. Stödboende är ett eget boende med individanpassat stöd för barn och unga.

Arbete och integration
Arbete och integration möjliggör för arbete och sysselsättning för medborgare som idag står utanför arbetsmarknaden. Genom samordning av arbetsmarknadsåtgärder, kompetensutveckling och stödinsatser förbereds och stärks individer till arbete, utbildning eller annan sysselsättning.

Ekonomiskt bistånd
Ekonomiskt bistånd eller försörjningsstöd, som det också kallas, är till för personer som har problem med sin försörjning. Alla beslut om ekonomiskt bistånd grundar sig på en individuell bedömning där många faktorer räknas in.

Kontakt

Chef individ- och familjeomsorg

Kristina Granlund
Telefon: 0142-851 91

kristina.granlund@mjolby.se


Enhetschef utredning,  barn, unga och vuxna

Maria Wingmo
Telefon: 0142-850 39

maria.wingmo@mjolby.se


Enhetschef utredning, äldre och funktionsnedsatta

Evelina Karlsson
Telefon: 0142-853 34

evelina.karlsson@mjolby.se

   

Enhetschef råd, stöd och behandling

Jenny Nybacka
Telefon: 0142-851 32

jenny.nybacka@mjolby.se


Enhetschef Kungsvägens HVB och Dacke stödboende

Erika Veskovic
Telefon: 0142-851 74

erika.veskovic@mjolby.se


Enhetschef arbete och integration

Elin Alm Rahm
Telefon: 0142-857 56

elinalm.rahm@mjolby.se

 

Enhetschef arbete och integration samt ekonomiskt bistånd

Märta Sörenson
Telefon: 0142-36 61 47

marta.sorenson@mjolby.se