Följ kommunfullmäktige på Youtube

Här kan du kan följa kommunfullmäktiges sammanträden direkt via Youtube eller i efterhand. Filmer från de senaste tre månaders sammanträden kan ses nedan och äldre filmer ses på Youtube.

Kommunfullmäktige 15 december 2020

Ärende 5 till 9

Kommunfullmäktige 17 november 2020

Ärende 1 till 5

Ärende 5 - Mål och budget del 2

Ärende 5 - Mål och budget del 3

Ärende 5 - Mål och budget del 4

Ärende 5 - Mål och budget del 5

Ärende 5 till 11. Mål och budget del 6, skattesats, revisionens anslag, kapitalisering Kommuninvest, valärenden, meddelanden.

Kommunfullmäktige 20 oktober 2020

Ärende 1 till 20

Äldre sändningar från kommunfullmäktige