Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
En kvinna arbetar förnöjt i sin trädgård

BYGGA, BO & MILJÖ

Optionsavtal med HSB

HSB Östergötland har tecknat optionsavtal med Mjölby kommun om att köpa mark på Sjunnings fält i östra Mjölby. HSB planerar att bygga ett trettiotal par- och radhus på drygt 100 kvadratmeter vardera.

I den norra delen av det markerade området nedan planeras en förskola för cirka 120 barn. I mitten blir det 12 villatomter som planeras att släppas till tomtkön under våren. I den södra delen planerar HSB att bygga par- och radhus.

Karta över Sjunnings fält

Har du frågor kring exploateringen vänligen kontakta exploateringsingenjör Ketil Kindestam, telefon 0142 - 85134, e-post ketil.kindestam@mjolby.se