Skoldatatek

Skoldatateket kan bidra med insatser till förskola och skola kring IT-baserade verktyg i ett specialpedagogiskt perspektiv för barn/elever i behov av anpassningar.

Inlästa läromedel, skrivstödsprogram, flerspråkiga program, bildstöd och uppläsning av texter kan bidra till en en tillgängligare lärmiljö i förskola och skola. På skoldatateket kan förskolorna och skolorna få information, stöd och fortbildning om hur olika IT-verktyg kan stödja inlärningen på olika sätt. Verktygen kan vara dator, läsplatta (till exempel iPad), mobiltelefon eller chromebook med pedagogiska program, till exempel:

  • Läromedel och skönlitteratur som ljudbok
  • Stöd för skrivning, ljudstöd, ordförslag, stavning
  • Talsyntes, uppläsning av text
  • Program för träning av färdigheter
  • Bildstöd, bilder som hjälper till att förstå händelser, ord och begrepp

Skoldatateket ingår i en riksomfattande organisation.

Har du frågor eller vill komma i kontakt med skoldatateket kan du nå oss via e-post.

Kontakt

Skoldatateket

skoldatateket@mjolby.se
www.skoldatatek.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast publicerad