Psykologer

Psykologerna inom elevhälsan arbetar för att främja elevernas hälsa, lärande och utveckling i skolan. Varje skola har tillgång till psykolog.

Vad gör en psykolog?

I psykologernas abrete ingår bland annat att:

  • medverka i skolornas elevhälsoteam
  • handleda personal kring funktionsnedsättningar eller psykisk ohälsa
  • erbjuda fortbildning till personal, elever och föräldrar
  • utreda anledningar till att elever har svårigheter att nå målen i skolan (med fokus på utredningar av rätt till särskola)
  • ha tidsbegränsade stödsamtal med elev i syfte att öka måluppfyllelse
  • samverka med psykiatri, habilitering eller socialtjänst.

Psykologerna följer gällande dataskyddsförordning gällande hantering av personuppgifter.

Kontakt

Medicinskt ledningsansvarig psykolog,

Kungshögaskolan och Dackeskolan (gymnasium)

Cornelia Ekerfelt Allvin
Telefon: 0142-859 80

cornelia.ekerfelt-allvin@mjolby.se


Vifolkaskolan F-6 och 7-9, Klämmestorpsskolan, Västra Hargs skola och Normlösa skola

Tobias Björn
Telefon: 0142-366014
tobias.bjorn@mjolby.se


Trojenborgsskolan, Bjälbotullskolan, Lindbladsskolan och Väderstad skola.

Amanda Veibäck
Telefon: 0142-854 11
amanda.veiback@mjolby.se


Blåklintskolan, Veta skola och Egebygskolan

Josefin de Brun Mangs

Telefon: 0142-366286

josefine.debrunmangs@mjolby.se


Lagmansskolan och Vasaskolan

Hanna Landberg

Telefon: 0142-854 12

hanna.landberg@mjolby.se