Sociala medier och film

I Mjölby kommun kan vi använda sociala medier om vi behöver det för vårt tjänsteutövande. Liksom vid all annan typ av kommunikation ska vi utgå från Vision 2025 och vår gemensamma värdegrund. De budskap vi förmedlar ska bidra till att uppfylla kommunens mål. De inlägg vi gör ska stärka kommunens varumärke.

Vill du veta mer om hur vi ska kommunicera i bland annat sociala medier kan du läsa våra ”Riktlinjer för Mjölby kommuns webbplatser och sociala medier.” Dessa ska också appliceras för rörligt media.

Alla krav som ställs kring tillgänglighet i digitala kanaler gäller även för sociala medier och film.

Elementen på första sidan i många sociala media är profilbild och mslagsbild.

Profilbild

För att tydliggöra att Mjölby kommun är avsändare ska kommunens vapen alltid användas som profilbild i sociala medier. De kommunövergripande kontona använder alltid det röd-gula vapnet på vit bakgrund. För andra konton gäller vitt eller svart vapen på någon av kommunens profil- eller komplementfärger.
Marknads- och kommunikationsavdelningen på kommunstyrelsens förvaltning beslutar vilken färgkombination som ska användas i de olika kontona.

Olika profilbilder för sociala medier.

Omslagsbild och inlägg

En omslagsbild eller ett inlägg ska bestå av en sammanhängande bild, inte ett kollage. Det kan vara ett foto, en film eller text mot en enfärgad bakgrund. Kontrollera alltid hur bilder ser ut i olika enheter så att bilden inte beskärs på ett oönskat sätt eller döljs av profilbild.

Film

Rörligt material i form av film i digitala kanaler blir ett allt viktigare sätt att kommunicera. Filmerna ska följa kommunens grafiska manual när det gäller val av typsnitt, färger, grafiska element och bildmanér.

Det är viktigt att kommunens filmer alltid har en tydlig avsändare i form av vår logotyp som ska visas i sista bildrutan. För att tydliggöra att det är en tjänsteperson eller politiker från kommunen som pratar kan namnskylt med logotyp användas.

Film ska alltid ska vara undertextad och syntolkad när den ska publiceras i kommunens kanaler. Övergångar mellan filmskyltar, bild och slutruta med logotyp ska klippas in, inte animeras med tillagda effekter.

Används musik eller annat pålagt ljud är det viktigt att säkerställa att rättigheter för att använda ljudet finns. Tänk också på att rättigheter även krävs om musik eller ljud spelas in och tydligt hörs på filmen från till exempel en föreläsning eller liknande.