Bildguide

Bilderna vi publicerar ska spegla Mjölby kommuns värdegrund och Vision 2025. De ska inte strida mot organisationens mål och uppdrag. När du väljer en bild, tänk alltid: "Vad förmedlar vi med den här bilden?" "Vad vill vi berätta?" Hur framstår vi: världsvana och hemkära, trovärdiga, kunniga och kompetenta, förtroendeingivande, trygga?

Äkta och inkluderande bilder

Använd gärna bilder där vi kan känna igen oss, gärna aktiva bilder. Hellre människor än byggnader. Vårt vardagliga arbete är något att vara stolt över, det ska synas i bilderna.

Bilderna ska så långt det är möjligt, skildra verkliga händelser och miljöer i Mjölby kommun. Använd exempelvis inte bilder som visar en tunnelbana eller flygplats om det inte är befogat. Om du köper bilder från en bildbyrå eller en bildbank ska bilden förmedla en känsla av Mjölby kommun.

När vi väljer bilder ska vi stäva efter att skildra både kvinnor och män, personer från olika kulturer, med olika etniskt, religiöst och geografiskt ursprung, människor med olika sexuell läggning och könsidentitet, personer i olika åldrar och med olika funktionsvariationer. Inkludera personer utan att markera, låt exempelvis en person med funktionsvariation representera sitt yrke, inte sin funktionsvariation.

Tänk på hur personer skildras: I vilken miljö är bilden tagen? Ser hen bestämd eller osäker ut? Leende? Svag eller stark? Aktiv eller passiv? Underordnad eller överordnad?

Välj i första hand bilder på våra medarbetare, kunder, brukare och så vidare, inte modeller. Visa människor i samspel och i situationer som förmedlar en jämställd och trygg relation. Välj bilder som förstärker våra uppdrag och där invånaren sätts i centrum.

Bilder på anställda ska följa arbetsmiljöregler och gällande hygienregler. Bilderna ska vara tidsenliga när det gäller till exempel mode, inredning, frisyrer, bilar och miljöer. Arbetskläder, teknik, bilar och så vidare ska vara uppdaterade och motsvara dagens krav. Visa gärna på bra miljöalternativ, exempelvis biogas- eller elbilar.

Använd helst fotografiska bilder i din kommunikation. Illustrationer, teckningar, skisser, piktogram kan fungera bra i vissa situationer. men, vi uppfattar tecknade figurer och illustrationer olika, det som är infomativt och snyggt för en person och vara barnsligt och fult för en annan.

Samtycke

När vi fotograferar en person ska det finnas samtycke från denne. I en del fall räcker det med muntligt samtycke, exempelvis om du känner personen på bilden väl. I de flesta fall behövs dock ett skriftligt samtycke som talar om vem som är på bilden, i vilka sammanhang bilden får publiceras i vilka media samt under vilken tidsrymd bilden får användas. Samtycket ska skrivas under av personen på bilden om hen fyllt 16 år. För yngre barn gäller alltid att vårdnadshavarna ska samtycka. För bilder som används i reklamsammanhang måste man alltid ha skriftligt samtycke.

Det krävs alltid samtycke om namnet ska taggas i bilden (bli sökbart i registret enligt GDPR, dataskyddsförordningen). Personen ska infomeras om förordningen som har till syfte att skydda integriteten vid behandling av personuppgifter.

Var försiktig när du fotograferar och publicerar foton, särskilt när det gäller barn. Fundera över av gränsen går för något som kan kännas besvärande eller kränkande. Tänk på att det finns personer med skyddad identitet.

Bildrätt

Fotografen äger alltid rätten till sin bild om inte annat avtalats. Det innebär att du inte får förvanska eller manipulera bilden. Fotografens namn måste i allmänhet anges i samband med publiceringen.

Bilder kan köpas för enstaka publicering eller för att användas för en tidsbegränsad period. man kan också avtala om exklusiv rätt till bilden så att den ägs av Mjölby kommun och kan användas i flera sammanhang. Vilket man väljer är oftast en kostnadsfråga.

Fotografier, bildkonstverk och illustrationer som medarbetare har skapat inom ramen för sin tjänst kan fritt användas av Mjölby kommun utan begränsning. Kommunen äger bildmaterialet. Detsamma gäller bilder som medarbetare donerat till kommunen. I bildinformationen anges då Mjölby kommun som fotograf.

Mer information om upphovsrätt finns till exempel hos Bildleverantörernas föreninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Teknik och komposition, om du fotograferar själv

Tänk på hur du komponerar bilden, vad är det du vill farmhäva? Kort skärpedjup ökar fokus på det viktiga i bilden. Att gå nära förstärker känslan av närvaro och delaktighet. Tänk också på att bilden ska ha bra ljus. Välj hellre varma färger än kalla.

Det är viktigt att bilden är skarp. En riktigt bra mobilbild kan fungera på facebook eller webben. Om bilden ska användas i trycksaker krävs högre upplösning. Fundera också på vilket format du behöver, stående eller liggande?