Bildguide

Bilder är en viktig del i vår kommunikation och ska användas för att förtydliga och förstärka det som sägs. Kommunens bilder ska präglas av ett och samma bildmanér för att skapa igenkänning och förmedla rätt känsla.

Bilderna vi visar ska spegla Mjölby kommuns vision och värdegrund, det vill säga:

• en världsvan kommun som är levande, aktiv och växande
• en hemkär kommun som stolt visar upp sina miljöer, sätter medborgare och kunder i fokus, är engagerad och modig

När du väljer bild, tänk alltid: ”Vad förmedlar vi med den här bilden?” ”Vad vill vi berätta?”. Hur framstår vi: världsvana och hemkära, trovärdiga, kunniga och kompetenta, förtroendeingivande, trygga?

Äkta och inkluderande bilder

Bilderna ska, så långt det är möjligt, skildra verkliga händelser och miljöer i Mjölby kommun. Använd exempelvis inte bilder som visar en tunnelbana eller flygplats om det inte är befogat. Om du köper bilder från en bildbyrå eller bildbank ska bilden förmedla en känsla av Mjölby kommun.

När vi väljer bilder ska vi sträva efter att skildra både kvinnor och män, personer från olika kulturer, med olika etniskt, religiöst och geografiskt ursprung, människor med olika sexuell läggning och könsidentitet, personer i olika åldrar och med olika funktionsvariationer. Inkludera personer utan att markera, låt exempelvis en person med funktionsvariation representera sitt yrke och inte sin funktionsvariation.

Tänk på hur personer skildras: I vilken miljö är bilden tagen? Ser hen bestämd eller osäker ut? Leende? Svag eller stark? Aktiv eller passiv? Underordnad eller överordnad?

Visa människor i samspel och i situationer som förmedlar en jämställd och trygg relation. Välj bilder som stödjer och förstärker våra uppdrag och där invånaren sätts i centrum.

Bilder på anställda ska följa arbetsmiljöregler och gällande hygienregler. Bilderna ska vara tidsenliga när det gäller till exempel mode, inredning, frisyrer, bilar, miljöer. Arbetskläder, teknik, bilar och så vidare ska vara uppdaterade och motsvara dagens krav. Visa gärna bra miljöalternativ, exempelvis biogasbilar eller elbilar.

Teknik och komposition

Tänk på hur du komponerar bilden, vad är det du vill framhäva? Bilden ska ha professionell kvalitet i bildkomposition och ljussättning. Den ska vara av god teknisk kvalitet och ha skärpa på rätt ställen. Kort skärpedjup ökar fokus på det viktiga i bilden. Att gå nära förstärker känslan av närvaro och delaktighet. Välj hellre varma färger än kalla.

Det är viktigt att bilden är skarp. Om bilden ska användas i trycksaker krävs hög upplösning. Fundera också på vilket format du behöver, en stående eller liggande bild? Liggande bilder fungerar i allmänhet bättre på exempelvis facebook.

Bildrätt och samtycke

Fotografen äger alltid rätten till sin bild om inte annat avtalats. Det innebär att du inte får förvanska, redigera, beskära eller manipulera bilden utan fotografens medgivande.

Enligt GDPR får vi endast använda foton på webben och i sociala medier på identifierbara personer när vi har laglig grund för det. Trycksaker omfattas inte av GDPR, däremot digital lagring och digital exponering av foton. Fotografier, filmer och ljudupptagningar är personuppgifter om man kan förstå, eller ta reda på, vem som syns eller hörs. Utförlig information om bildhantering och GDPR finns på kommunens intranät, Mint.

Fotografier, bildkonstverk och illustrationer som medarbetare har skapat i tjänsten kan fritt användas av Mjölby kommun utan begränsning. Kommunen äger bildmaterialet. Detsamma gäller bilder som medarbetare donerar till kommunen. I bildinformation om fotograf anges då Mjölby kommun.

Var försiktig när du fotograferar och publicerar foton, särskilt när det gäller barn. Fundera över var gränsen går för något som kan kännas besvärande eller kränkande. Tänk på att det finns personer med skyddad identitet.

Mer information om upphovsrätt finns till exempel hos Bildleverantörernas förening Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Illustrationer

Använd främst fotografier i din kommunikation. Illustrationer, teckningar, skisser, piktogram och kollage kan fungera bra i en del situationer. Men, vi uppfattar tecknade figurer och illustrationer olika, det som är informativt och snyggt för en person kan vara barnsligt och fult för en annan.

Tillgänglighet

Lagen om digital offentlig service, DOS-lagen och webbtillgänglighetsdirektivet slår fast att alla ska kunna ta del av digital information oavsett om man har en funktionsnedsättning eller ej. Användare som använder skärmläsare eller punktdisplay behöver beskrivningar av allt innehåll som inte är text. Alltså måste alla bilder och diagram som vi visar digitalt förses med alternativ text, alt-text. Denna läses upp istället för att bilden visas. Alt-texten ska beskriva det som är viktigt i bilden. Om du använder text i en bild måste samma text även finnas med i löpande text på sidan eller i inlägget av tillgänglighetsskäl. Det är därför att föredra bilder utan text.

Bildbank

Mjölby kommun har en databas med bilder för anställda att använda i sitt arbete. Alla bilder i denna är friköpta, gdpr-säkra och får redigeras och beskäras för att fungera i önskat sammanhang. Bilderna får användas i alla kommunens kommunikationskanaler. Du hittar bildbanken på Mint under Program.

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till:

Marknads- och kommunikationschef

Eva Rådander

Telefon: 010-234 51 13
eva.radander@mjolby.se

 

Kommunikatör

Karolina Hollén

Telefon: 010-234 60 35
karolina.hollen@mjolby.se

Senast publicerad