Markören

Mjölby kommuns grafiska dekorelement kallar vi markör. Mjölby kommun befinner sig i ständig utveckling. För att åskådliggöra detta kan man associera delar av markören till en kompass pil. Den visar en riktning framåt och uppåt och talar om vart vi är på väg. Detta symboliserar vår världsvana. Markören har också en rundare och mjukare del som symboliserar det nära och hemkära. Vårt nya grafiska element blir tidsenligt, mer lättarbetad och har hög igenkänning. 

Markören ska huvudsakligen användas med den röda primärfärgen eller fylld med en bild. Markören fungerar också för att förstärka devisen Världsvan & Hemkär. Markören får i dessa fall vara minst 22 millimeter i höjd/bredd. Markören ska ha en frizon så att den ej placeras kant i kant med bilden/sidan. Frizonen ska i huvudsak vara lika stor till höger som i underkant av markören.

Vit markör och ram av markören kan användas. Vit ram får endast kompletteras med vit text.

Markör i ljusgrått och gult får användas i marknadsföringsmaterial men inte i kontorsproduktion.

Ladda ner markörer för tryck

Ladda ner markörer för webb och skärm