Typografi

I kommunens mallar finns våra vardagstypsnitt, Twentieth Century MT (Tw Cen Mt)  och Palatino Linotyp. Dessa typsnitt finns i kommunens mallar och ska användas av alla som använder Word, PowerPoint och Excel. Identitets- och effekttypsnitten används endast för professionell produktion i exempelvis marknadsföringsmaterial eller på webben.

Vardagstypsnitt

Twentieth Century MT (Tw Cen Mt) och Palatino Linotype används i den dagliga kommunikationen exempelvis brev, e-post, PowePoint och enklare interna trycksaker. De finns förinställda i kommunens Word- PowerPoint- och Excellmallar.

Twentieth Century MT (Tw Cen Mt) är en geometrisk sans-serif. Tw Cen MT regular används i ingresser, citat, kortare brödtexter, faktarutor, bildtexter och diagram. Tw Cen MT Bold används till huvud- och mellanrubriker.

Palatino Linotype har hög läsbarhet, det är tydligt i små storlekar och ger ett sobert, modernt intryck. Siffror har en fast bredd, det vill säga de tar upp samma horisontella utrymme. Palatino används till brödtext och kan även användas till citat.

Identitetstypsnitt

Identitetstypsnitten Poppins och Palatino Linotype används för kommunens webbsidor, marknadsföring, trycksaksproduktion och annan professionell produktion.

Poppins är ett geometriskt sans-seriftypsnitt från Google. Det är anpassat för både webb och tryck. Poppins Light används i ingresser, citat, korta brödtexter, faktarutor, bildtexter och diagram. Poppins Regular används för atttydliggöra text som ligger i en tonplatta. Poppins SemiBold används i rubriker och mellanrubriker.

Effekttypsnitt

Det kan vara effektfullt att använda ett typsnitt som grafiskt element i exempelvis i marknadsföringsmaterial.

Baltasar Dark är ett tydligt och lättläst skripttypsnitt. Det får endast användas i marknadsföringsmaterial som marknads- och kommunikationsavdelningen eller kommunikationsbyrå producerar och/eller ansvarar för.

Kontakt

Kommunikatör

Karolina Hollén

Telefon: 010-234 60 35
karolina.hollen@mjolby.se

Senast publicerad