Logotyp och emblem

Vår logotyp ska användas på samma sätt i alla sammanhang och enligt de grafiska riktlinjerna. Allt från brevpapper och broschyrer till skyltar, webb och sociala medier ska ge tydligt besked om vem som är avsändare.

Logotyp

Vår logotyp ska användas på samma sätt i alla sammanhang och enligt de grafiska riktlinjerna. Allt från brevpapper och broschyrer till skyltar, webb och sociala medier ska ge tydligt besked om vem som är avsändare.

Logotypen är uppbyggd av två element; vapnet och texten. De ska ses som en odelbar helhet. Vapnet och texten utgör en enda bild. Logotypen får aldrig göras om eller förändras på något vis.

Du får aldrig använda "hemgjorda" logotyper eller symboler för din enhet, avdelning, verksamet eller projekt. Enda undantaget är om Mjölby kommun ingår i ett större sammanhang där flera kommuner eller organisationer samverkar under en längre period.

Så ska logotypen användas

I grundlogotypen står det endast Mjölby kommun till höger om vapnet. I alla politiska dokument, exempelvis kallelser och protokoll, ska även nämndens namn anges i logotypen.

I brev från en förvaltning, enhet, avdelning eller verksamhet ska förvaltningslogotyp (det vill säga logotyp men förvaltningens namn under texten Mjölby kommun) användas.

Det är inte tillåtet att ange enhets- avdelnings- eller verksamhetsnamn i logotypen. Avdelning, enhet och så vidare anges på annan plats, exempelvis i sidfot, adressrad eller i löpande text. Vid extern annonsering, i externa trycksaker, i filmer och vid publicering på webb och i sociala medier ska logotypen med enbart texten Mjölby kommun användas.

Använd alltid logotypen med med enbart texten Mjölby kommun vid stripning av fordon.

På namnskyltar ska logotypen med enbart texten Mjölby kommun användas. Titel och namn ska alltid anges. Om förvaltning eller verksamhet måste anges, placeras detta under titel och namn.

Ladda ner logotyp för tryck

Ladda ner logotyp för webb

Mjölby stad 100 år 2020

100-års emblem

Emblemet har Marknadsavdelningen tagit fram för att märka evenemang och aktiviteter som ingår i 100-årsjubiléet. Emblemet får användas av alla föreningar, organisationer och företag som arrangerar en aktivitet för att uppmärksamma Mjölbys 100 år.

Ladda ner 100-års emblem