Logotyp

Logotypen är det samlande kännetecknet för Mjölby kommuns mångskiftande verksamhet. Vår logotyp ska användas på samma sätt i alla sammanhang och enligt de grafiska riktlinjerna. Allt från brevpapper och broschyrer till skyltar, webb och sociala medier ska ge tydligt besked om vem som är avsändare.

Logotypen är uppbyggd av två element; vapnet och texten. De ska ses som en odelbar helhet. Vapnet och texten utgör en enda bild. Logotypen får aldrig göras om eller förändras på något vis.

Du får aldrig använda "hemgjorda" logotyper eller symboler för din enhet, avdelning, verksamet eller projekt.

I vissa sammanhang finns det särskild anledning att frångå huvudprincipen och enbart använda vapnet. Dessa undantag är på begränsade ytor där logotypen inte ryms eller där texten i logotypen blir för liten för att läsas. Exempel på detta är profilbilder i digitala sammanhang som sociala medier. Då får undantag endast göras efter samråd med marknads- och kommunikationsavdelningen på kommunstyrelsens förvaltning.

Storlek och frizon

Logotypen får aldrig, förutom i enstaka undantagsfall, vara mindre än 40 millimeter bred. Det fria området runt logotypen är dess minsta frizon, som baseras på vapnets bredd. Frizonen kan i undantagsfall vara mindre.

Så ska logotypen användas

I grundlogotypen står det endast Mjölby kommun till höger om vapnet. I alla politiska dokument, exempelvis kallelser och protokoll, ska även nämndens namn anges några rader nedanför logotypen.

I brev från en förvaltning, enhet, avdelning eller verksamhet ska förvaltningslogotyp (det vill säga logotyp med förvaltningens namn under texten Mjölby kommun) användas.

Det är inte tillåtet att lägga till enhets- avdelnings- eller verksamhetsnamn i logotypen. Avdelning, enhet och så vidare anges på annan plats, exempelvis i sidfot, adressrad eller i löpande text.

Vid all extern annonsering, i externa trycksaker, i filmer och vid publicering på webb och i sociala medier ska logotypen med enbart texten Mjölby kommun användas.

Kontakt

Har du några frågor är du välkommen att kontakta:

Kommunikatör

Karolina Hollén

Telefon: 010-234 60 35
karolina.hollen@mjolby.se

Senast publicerad