Nöjdare invånare i Mjölby kommun

Medborgarundersökningen är en attitydundersökning som visar hur invånarna ser på kommunen, resultatet är viktigt för kommunens utvecklingsarbete.

Resultatet delas upp i tre områden:

  • Invånarnas upplevelse om kommunen som en plats att bo och leva på (Nöjd-Region-Index, NRI)

  • Invånarnas upplevelse av kommunens olika verksamheter (Nöjd-Medborgar-Index, NMI)

  • Invånarnas upplevelse av inflytande på kommunala beslut (Nöjd-Inflytande-Index, NII)

– Liksom tidigare år har Mjölby kommun förbättrat resultaten inom samtliga tre undersökta områden. Nöjdheten med kommunens verksamheter och inflytandet i kommunen ligger högt över genomsnittet för undersökta kommuner, säger biträdande kommundirektör Carina Brofeldt.

Årets resultat visar också på förbättringar till exempel när det gäller arbets- och utbildningsmöjligheter. Förskolan, äldreomsorgen och stödet för utsatta personer, har fått högre betyg än tidigare. Invånarna i Mjölby kommun upplever att de har fått ökade möjligheter att påverka kommunala verksamheter och politiska beslut.

– Resultatet är ett kvitto på att vi är på rätt väg, säger kommunstyrelsens ordförande Cecilia V Burenby. Men undersökningen visar också att det finns förbättringsområden. Vi behöver till exempel fler trygghetsfrämjande åtgärder och ett större utbud av olika boendeformer. Det ligger helt i linje med arbetet med en ny översiktsplan som precis startat.

Läs hela rapporten om undersökningenPDF

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta Kommunstyrelsens ordförande Cecilia V Burenby
Telefon: 0142-851 10
cecilia.burenby@mjolby.se

eller biträdande kommundirektör Carina Brofeldt
Telefon: 0142-851 56
carina.brofeldt@mjolby.se