Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Nöjdare invånare i Mjölby kommun

Statistiska centralbyrån genomförde mellan 16 augusti och 27 oktober en medborgarundersökning där 1200 kommuninvånare mellan 18 och 84 år, erbjöds att tycka till om kommunen. 44 procent valde att svara på enkäten. Resultatet visar att invånarna i Mjölby kommun är mer nöjda med kommunen som en plats att bo och leva på, med kommunens verksamheter och med inflytandet i kommunen i jämförelse med invånarna i de övriga 130 deltagande kommunerna.

Medborgarundersökningen är en attitydundersökning som visar hur invånarna ser på kommunen, resultatet är viktigt för kommunens utvecklingsarbete.

Resultatet delas upp i tre områden:

  • Invånarnas upplevelse om kommunen som en plats att bo och leva på (Nöjd-Region-Index, NRI)

  • Invånarnas upplevelse av kommunens olika verksamheter (Nöjd-Medborgar-Index, NMI)

  • Invånarnas upplevelse av inflytande på kommunala beslut (Nöjd-Inflytande-Index, NII)

– Liksom tidigare år har Mjölby kommun förbättrat resultaten inom samtliga tre undersökta områden. Nöjdheten med kommunens verksamheter och inflytandet i kommunen ligger högt över genomsnittet för undersökta kommuner, säger biträdande kommundirektör Carina Brofeldt.

Årets resultat visar också på förbättringar till exempel när det gäller arbets- och utbildningsmöjligheter. Förskolan, äldreomsorgen och stödet för utsatta personer, har fått högre betyg än tidigare. Invånarna i Mjölby kommun upplever att de har fått ökade möjligheter att påverka kommunala verksamheter och politiska beslut.

– Resultatet är ett kvitto på att vi är på rätt väg, säger kommunstyrelsens ordförande Cecilia V Burenby. Men undersökningen visar också att det finns förbättringsområden. Vi behöver till exempel fler trygghetsfrämjande åtgärder och ett större utbud av olika boendeformer. Det ligger helt i linje med arbetet med en ny översiktsplan som precis startat.

Läs hela rapporten om undersökningenPDF

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta
Kommunstyrelsens ordförande Cecilia V Burenby
Telefon: 0142-851 10
cecilia.burenby@mjolby.se

eller biträdande kommundirektör Carina Brofeldt
Telefon: 0142-851 56
carina.brofeldt@mjolby.se

Publicerad 25 februari 2018