Anmälan av ny verksamhet

Tillvägagångssätt när du planerar att starta en ny verksamhet som är anmälningspliktig enligt miljöbalken. Till anmälan ska även bifogas en ritning över lokalen.

Vilka typer av verksamheter som är anmälningspliktiga framgår av 38 § Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

38 § Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur går en anmälan till?

  1. Fyll i blanketten anmälan om hälsoskyddsverksamhet Pdf, 236 kB, öppnas i nytt fönster. eller anmälan av solarium Pdf, 743 kB, öppnas i nytt fönster.. Skicka den till miljökontoret senast sex veckor innan den planerade verksamheten ska öppna. Var noga med att fylla i alla relevanta uppgifter. På blanketten framgår det hur mycket anmälan kostar. 
  2. Miljökontoret diarieför anmälan och ett ärende upprättas.
  3. Uppgifterna förs in i miljökontorets register.
  4. Om viktiga uppgifter saknas kontaktas verksamhetsutövaren för kompletteringar.
  5. Miljökontoret prövar därefter huruvida den planerade verksamheten uppfyller bestämmelserna i miljöbalken. Om den planerade verksamheten uppfyller bestämmelserna i miljöbalken skickas ett beslut till verksamhetsutövaren som en bekräftelse på att miljönämnden accepterar anmälan. Om den planerade verksamheten inte uppfyller bestämmelserna i miljöbalken skickas ett beslut om att miljönämnden förbjuder verksamheten. Ett sådant förbud går att överklaga. Debitering för handläggning skickas på separat faktura.
  6. Verksamhetsutövaren kan starta verksamheten sex veckor efter anmälan gjorts till miljökontoret, så länge inte något annat meddelats av miljönämnden.
  7. När verksamheten startar kommer miljökontoret att genomföra tillsyn av verksamheten för att kontrollera huruvida bestämmelserna i miljöbalken efterlevs.

Sanktionsavgift

Missar du att komma in med din anmälan innan verksamheten startas, är miljönämnden skyldig att ta ut en miljösanktionsavgift på 1000 kronor. Miljösanktionsavgiften tillfaller staten.

Kontakt

Miljökontoret

Telefon: 010-234 50 00
miljo@mjolby.se

Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommuner samverkar i en gemensam miljönämnd och ett gemensamt miljökontor. Miljökontoret är placerat i Mjölby och där hanteras alla frågor inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Senast publicerad