Ekonomi- och systemstöd på omsorgs- och socialförvaltningen

Ekonomi- och systemstöd är ett stöd till omsorgs- och socialförvaltningens alla verksamheter och kunder.

Kontaktuppgifter till medarbetare på ekonomi- och systemstöd

Titel, namn

Telefon

e-post

Controller, Tony Lidberg

0142-852 19

tony.lidberg@mjolby.se

Systemförvaltare, Helen Wall

0142-857 40

helen.wall@mjolby.se

Systemutvecklare, Peter Jacobsson

0142-857 41

peter.jacobsson@mjolby.se

Ekonomiassistent, Eva Knutsson

0142-857 31

eva.knutsson@mjolby.se

Ekonomiassistent, Marika Lönn Andersson

0142-857 32

marika.lonnandersson@mjolby.se