Ekonomi- och systemstöd på omsorgs- och socialförvaltningen

Ekonomi- och systemstöd är ett stöd till omsorgs- och socialförvaltningens alla verksamheter och kunder.

Kontaktuppgifter till medarbetare på ekonomi- och systemstöd

Titel, namn

Telefon

e-post

Controller, Tony Lidberg

010- 234 52 19

tony.lidberg@mjolby.se

Systemutvecklare, Peter Jacobsson

010- 234 57 41

peter.jacobsson@mjolby.se

Systemadministratör, Tina Carlsson

010- 234 62 89

tina.carlsson@mjolby.se

Återsökningshandläggare, Frida Nygren

010-234 57 78

frida.nygren@mjolby.se

Ekonomiassistent, Marika Lönn Andersson

010- 234 57 32

marika.lonnandersson@mjolby.se