FoU Lärcenter

Nätverksperspektiv som utgångspunkt

Människans sociala nätverk är en ovärderlig tillgång för arbetet i den sociala sektorn. Nätverksperspektiv betyder att utredningar, behandlingsplaneringar och uppföljningar sker i jämlik dialog mellan det privata nätverket och de inblandade professionella aktörerna. Nätverksperspektiv innebär att alla som är berörda av ett gemensamt problem, gemensam oro eller fråga betraktas som likvärdiga aktörer i ett förändringsarbete.

Nätverksarbete

Nätverksperspektivet praktiseras i konkret nätverksarbete som till exempel systemiska kartläggningar i en nätverkskarta, cirkulära frågor och i nätverksmöten. Socialt nätverksarbete är ett arbetssätt som redan idag används i olika verksamheter och i olika sammanhang och arbetssättet ligger till grund för insatser som case management, Samordnade Individuella Planeringar (SIP) och familjerådrådslag.

FoU Lärcentret för socialt nätverksarbete kommer att stödja kommuner och organisationer inom den sociala sektorn i att fördjupa och förankra nätverks-perspektiv i sina verksamheter för att höja kvaliteten och effektiviten i det dagliga arbetet.

Vad erbjuder Lärcentret?

  • Systemiska grundutbildningar för medarbetare, chefer och politiker.

  • Lärcentret skapar en plattform för nationell och internationell kompetensutbyte och kompetensutveckling om nätverksperspektiv och konkret nätverksarbete.

  • Lärcentret utvecklar en utvärderingsmetod för nätverksarbete.

  • Lärcentret arrangerar seminarium inklusive studieresor.

Är du intresserad av att komma i kontakt med FoU Lärcenter för socialt nätverksarbete?

Välkommen att kontakta oss!

Kontakt

Nätverkslaget 

Telefon: 010-234 51 32


Mats Eriksson, gruppchef
FoU-enheten Linköpings kommun
Telefon: 013-20 66 38

mats.eriksson3@linkoping.se

Senast publicerad