Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
En man arbetar med tillverkning av truckar i fabrik.

Jobb & företagande

Svenskt Vattens företagsbroschyr

Svenskt Vatten är branschorganisation för landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag – VA-organisationerna.

Svenskt Vatten har tagit fram en broschyr, som är baserad på Svenskt Vattens publikation P95PDF, Råd vid mottagande av avloppsvatten från industri och annan verksamhet.

Företagsbroschyren: Minska företagets utsläpp av miljögifterPDF

På Svenskt Vattens hemsida finns även annan aktuell information om miljögifter och uppströmsarbete. Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter till våra sjöar och vattendrag!