Svenskt Vatten

Vatten

Svenskt Vatten är branschorganisation för landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag – VA-organisationerna.

Svenskt Vatten har tagit fram en broschyr som är baserad på Svenskt Vattens publikation P95.

Råd vid mottagande av avloppsvatten från industri och annan verksamhet PDF Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster.

Det finns också en broschyr om hur företag minskar sina utsläpp.

Minska företagets utsläpp av miljögifter Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

På Svenskt Vattens hemsida finns annan aktuell information om miljögifter och uppströmsarbete. Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter till våra sjöar och vattendrag!

Svenskt vatten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.