Svenskt Vatten

Svenskt Vatten är branschorganisation för landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag – VA-organisationerna.

Svenskt Vatten har tagit fram en broschyr som är baserad på Svenskt Vattens publikation P95.

Råd vid mottagande av avloppsvatten från industri och annan verksamhet PDFPDF

Det finns också en broschyr om hur företag minskar sina utsläpp.

Minska företagets utsläpp av miljögifterPDF

På Svenskt Vattens hemsida finns annan aktuell information om miljögifter och uppströmsarbete. Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter till våra sjöar och vattendrag!

Svenskt vattenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster