Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
En man arbetar med tillverkning av truckar i fabrik.

Jobb & företagande

Oljeavskiljare

Olja som når avloppsreningsverket försämrar reningsförmågan och kan skada den biologiska reningen. Olja som kommer ut i dagvattnet transporteras direkt till sjöar och vattendrag där den skadar djur- och växtliv.

Det finns olika typer av oljeavskiljare, gemensamt för alla är att de utnyttjar oljans förmåga att flyta ovanpå vatten.

Det finns olika typer av oljeavskiljare, gemensamt för alla är att de utnyttjar oljans förmåga att flyta ovanpå vatten. Oljeavskiljare består ofta av både en slam- och en oljeavskiljardel.

Blir slam och oljelager för tjocka följer föroreningar med i det utgående vattnet. Det är därför viktigt med larm, kontroll samt regelbunden tömning och rengöring av oljeavskiljaren. Användning av vissa lösningsmedel kan medföra att oljan inte fångas upp. Det är även viktigt med rätt dimensionering av oljeavskiljaren för att den ska fylla sin funktion.

Mer om information om oljeavskiljare och vad som gäller i Mjölby kommun finns i nedanstående länk.

Broschyr om oljeavskiljarePDF