Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Fontän i vattenmiljö kring bro

KOMMUN & POLITIK

Omsorgs- och socialförvaltningens ledning

Omsorgs- och socialförvaltningen har ett tydligt uppdrag - vi finns till för människor. Genom våra tjänster bidrar vi till ett självständigt och aktivt liv med meningsfull sysselsättning.

I vårt uppdrag ingår att informera, utreda, besluta och följa upp enskilda människors rättigheter och skyldigheter. Våra verksamheter regleras i första hand av Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt Hälso- och sjukvårdslagen.

Tillförordnad förvaltningschef

Caroline Strand

Telefon: 0142-854 89

Tillförordnad chef Arbete och välfärd

Magnus Billborg

Telefon: 0142-851 18

Chef Individ- och familjeomsorg

Kristina Granlund

Telefon: 0142-851 91

Chef Äldre

Caroline Strand

Telefon: 0142-854 89

Chef LSS

Mattias Jesmin

Telefon: 0142-851 94

Chef Hälso- och sjukvård

Sonja Johansson

Telefon: 0142-854 79

Chef Ekonomi- och systemstöd

Camilla Eriksson

Telefon: 0142-857 38

Kommunikatör

Tove Frisk

Telefon: 0142-859 17

HR-konsult

Karoline Pettersson

Telefon: 0142-859 82

Utvecklingsledare digitalisering

Magdalena Green

Telefon: 0142- 366264

Utvecklingsledare arbetsmarknad

Helen Albrektsson

Telefon: 0142-857 42

Utvecklingsledare verksamhetslokaler

Håkan Davidsson

Telefon: 0142-853 78

Utvecklingsledare kvalitet

Elin Alm Rahm

Telefon: 0142-857 56

Förvaltningssekreterare

Christoffer Sjögren

Telefon: 0142-854 81

Förvaltningssekreterare

Göran Lidemalm

Telefon: 0142-852 24

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Caroline Irebro

Telefon: 0142-854 71

Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Boel Eklund

Telefon: 0142-857 37