Hälso- och sjukvård

Den kommunala hälso -och sjukvården ansvarar för hälso- och sjukvård på vårdboenden och för personer som bor i ordinärt boende, som av medicinska skäl inte kan ta sig till vårdcentralen. I verksamheten arbetar sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter med medicinska bedömningar, behandlingar, stöd och råd i medicinska frågor samt rehabilitering.

Kontakt

Verksamhetschef hälso- och sjukvård

Petra Stämneryd
Telefon: 010- 234 57 27

petra.stamneryd@mjolby.se


Enhetschef hemsjukvård i särskild och ordinärt boende

Hanna Bergkvist
Telefon: 010-234 63 69

hanna.bergkvist@mjolby.se


Enhetschef rehabilitering, hjälpmedel och trygg hemgång och Dacke korttidsboende

Jenny jonsson

Telefon: 010-234 62 88

jenny.jonsson@mjolby.se

Senast publicerad