Äldre

äldre

Verksamheten Äldre erbjuder stöd, omsorg och olika boendeformer för äldre.

Verksamheten erbjuder olika tjänster och boendeformer som till exempel hemtjänst, mötesplatser för gemenskap, daglig verksamhet, trygghetsboenden och vårdboenden som på olika sätt möjliggör för ett självständigt och aktivt liv.

Verksamhetsområden

Hemtjänst
Uppdraget är att utföra hemtjänst till personer som behöver hjälp och stöd i hemmet.

Vårdboende
Mjölby, Skänninge och Väderstad.
Uppdraget är att erbjuda en bra och trivsam boendemiljö till människor som inte längre kan bo kvar hemma.

Kontakt

Verksamhetschef äldre

Catherine Stolfer Suneson

Telefon: 010 -234 54 89

cathrine.stolfersuneson@mjolby.se
  

Enhetschefer Hemtjänst

Maud Steen

Telefon: 010-234 50 96

maud.steen@mjolby.se


Therese Granstam

Telefon: 010-234 59 75

therese.granstam@mjolby.se


Sara Lönnkvist

Telefon: 010-234 61 87

sara.lonnkvist@mjolby.se


Anna-Karin Westlund

Telefon: 010-234 50 71

anna-karin.westlund@mjolby.se


Enhetschefer vårdboenden

Azra Redzepovic, Bokens vårdboende, Mjölby
Telefon: 010- 234 50 51
azra.redzepovic@mjolby.se

Cecilia Kåhlin, Bokens vårdboende, Mjölby
Telefon: 010- 234 51 08
cecilia.kahlin@mjolby.se

 

Annelie Fröjd, Änggården, Skänninge

Telefon: 010-234 54 04

annelie.frojd@mjolby.se


Jeanette Forsén, Folkungagården och hemtjänst, Väderstad

Telefon: 010- 234 58 01

jeanette.forsen@mjolby.se


Vakant, S:ta Ingrids väg och hemtjänst, Skänninge

Telefon:

Senast publicerad