Detaljplan för Västanå 2:7 med flera, Hogstad

Byggnads- och räddningsnämnden avser att upprätta en detaljplan för ett område i Hogstad. Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för byggnation av småhus och marklägenheter i anslutning av befintligt bostadsområde i sydöstra Hogstad.

Karta över Hogstad.

Klicka för större bild.

Bakgrund

Efter samrådet, som pågick mellan 15 maj – 12 juni 2017, har de synpunkter som kommit in under samrådsperioden sammanställts och besvarats i en samrådsredogörelse. Planförslaget har också reviderats. Efter granskningsperioden kan planförslaget komma att antas i byggnads- och räddningsnämnden.

Det reviderade planförslaget finns nu tillgängligt att granska fram till den 20 juni 2018.

Om ni vill se planförslaget, eller framföra era synpunkter kan ni under granskningsperioden ta del av handlingarna nedan samt på stadshuset i Mjölby, Burensköldsvägen 11.

Upplysningar om planförslaget lämnas av:

Jonas Loiske

Telefon: 0142-851 90

jonas.loiske@mjolby.se


Önskar ni få handlingarna hemskickade kontakta byggnadskontoret.

Synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen till:

Byggnads- och räddningsnämnden

595 80 Mjölby


Eller via e-post:

byggnad@mjolby.se


Frågor kan ställas senast onsdag den 20 juni 2018.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter hittar du här: information personuppgifter.länk till annan webbplats

Granskningshandlingar

PlankartaPDF

PlanbeskrivningPDF

BehovsbedömningPDF

SamrådsredogörelsePDF

Utredningar

NaturvärdesinventeringPDF

PM geoteknikPDF

TrafikutredningPDF

VA-utredningPDF