Studieperioder

På Mjölby vuxenutbildning kan du ansöka till våra kurser flera gånger varje år. Läsåret delas in i tre perioder på gymnasienivå, och fyra perioder för grundkurser.

Indelning av läsåret

  • Läsåret på gymnasienivå är indelat i tre studieperioder om 15 veckor. Heltidsstudier är 300 poäng per period.
  • Läsåret för grundkurser är indelat i fyra studieperioder om 10 veckor. Heltid är 200 poäng per period.
  • Distansutbildningarna kan sökas under hela året.

Kontakta studievägledarna enligt nedan kontaktuppgifter om du vill veta mer.

Kurserna startar under förutsättning att antalet sökande är tillräckligt.

Senast publicerad