Avgifter för vård och omsorg

Det finns en maxtaxa för vad du får betala för din vård och omsorg. Maxtaxan innebär att du som har insatser inom vård och omsorg betalar maximalt 2 170 kronor per månad för vård och service. Vid endast hemsjukvård är maxtaxan
400 kronor per månad.

Vad kostar vård och omsorg?

För att kommunen ska kunna beräkna din avgift rätt måste du lämna in en inkomstanmälan. Utifrån din inkomstanmälan räknar kommunen ut din avgift. Avgiften för vård och omsorg (exklusive hyra och mat) kan variera från 0- 2 170 kronor per månad. Avgifterna gäller från 1 mars 2022 till 28 februari 2023.

Prislista för tjänster och kost

Serviceinsatser

Städ, inköp och tvätt 392 kronor per månad

Omvårdnadsinsatser

Grundavgift i särskilt boende, 357 kronor per månad.

Hjälp vid enstaka tillfällen under veckan, 357 kronor per månad.

Hjälp två gånger per dygn, 599 kronor per månad.

Hjälp flera gånger per dygn, 835 kronor per månad.

Trygghetslarm, 201 kronor per månad.

Utredningsplats eller växelvård, 74 kronor per dygn (max 2 170 kronor per månad) 

Kost

Matdistribution, eget boende: 59 kronor per portion.

Kost vid utredningsplats eller växelvård: 114 kronor per dygn.

Kost i vårdboende: 3 440 kronor per månad.

Kost vid biståndsbedömd dagverksamhet: 70 kronor per dag.

Avgiften bygger på ett beslut om insats och beräknas indivduellt för varje person. Mer information och beräkningsexempel finns i dokumentet "Avgifter vård och omsorg 2022" som du kan ladda ner nedan.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta handläggare på telefon:

010 -234 57 32 eller 010-234 62 89

Avgifter vård och omsorg 2022 Pdf, 352 kB, öppnas i nytt fönster.

Blankett för beräkning av avgifter Pdf, 185 kB, öppnas i nytt fönster.

Blankett för autogiro Pdf, 385 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Omsorgs- och socialförvaltningen

Telefon: 010-234 50 00

social@mjolby.se

Postadress: Mjölby kommun, 595 80 Mjölby Besöksadress: Stadshuset Burensköldsvägen


Senast publicerad