Fordonsutbildning

En ung skäggig man som lagar en bilmotor.

Arbetsmarknaden för olika fordonsutbildningar är mycket god just nu och Mjölby kommuns vuxenutbildning erbjuder tillsammans med Bojo Utbildningar aktiebolag utbildning på gymnasial nivå. Fordonsindustrin saknar idag många anställda. En utbildning hos oss ger dig därför goda möjligheter för en praktisk och stimulerande framtida anställning.

Utbildningen

Utbildningen är på heltid via Mjölby vuxenutbildning i samarbete med Bojo Utbildning AB och pågår mellan 56-58 veckor, beroende på inriktning.

Du kan välja följande inriktningar

  • Personbilsmekaniker 58 veckor
  • Lastbilsmekaniker 58 veckor
  • Maskinmekaniker 58 veckor
  • Bilskadereparatör 58 veckor
  • Lackerare 56 veckor

För alla inriktningar gäller att utbildningstiden kan förkortas om förkunskaper finns. Du behöver studera 40 timmar i veckan för att klara studierna.

Personbilsmekaniker

Trots yrkets namn handlar utbildningen till personbilsmekaniker inte så mycket om mekanik. Idag arbetar de flesta mekaniker mer med bilens elektronik. Därför är det också det du får lära dig hos oss.
Inom yrket är kundkontakt vanligt förekommande, därför tränas du också i kundbemötande och service. De närmaste åren spås goda möjligheter till jobb då det råder brist på utbildade personbilsmekaniker.

Lastbilsmekaniker

Genom denna utbildning får du ökad kompetens inom de områden som är viktiga för dagens industri och även på sikt. Du får kunskap inom bland annat elsystem och en ökad systemförståelse. Inom yrket är kundkontakt vanligt förekommande, därför tränas du också i kundbemötande och service. De närmaste åren spås goda möjligheter till jobb då det råder brist på utbildade lastbilsmekaniker.

Maskinmekaniker

Utbildningen till maskinmekaniker ger eleverna goda kunskaper inom hydraulik, elsystem och extra utrustning, vilket är kompetenser som värdesätts högt. I arbetslivet jobbar du ofta självständigt. Som maskinmekaniker befinner du dig ofta på fält, ute hos dina kunder. Därför tränas du också i kundbemötande och service. De närmaste åren spås goda möjligheter till jobb då det råder brist på utbildade maskinmekaniker.

Bilskadereparatör

Att reparera skador på fordon kräver kunskaper inom olika områden. Du får lära dig om bland annat kaross, inredning och materiallära. Det är också viktigt att du som bilskadereparatör har god hand med dina kunder och kan följa biltillverkarens anvisningar. De närmaste åren spås goda möjligheter till jobb då det råder brist på utbildade bilskadereparatörer.

Lackerare

Som lackerare jobbar du med att reparera lackskiktet och lackera om olika objekt enligt tillverkares och kunders önskemål och anvisningar. Under din utbildning får du specialkompetens som hjälper dig i arbetslivet, inom exempelvis foliering, motivlackering och plastreparationer. De närmaste åren spås goda möjligheter till jobb då det råder brist på utbildade lackerare.

Ansökan

Nästa utbildningsstart: 23 november 2020

Längd: 56-58 veckor

Studietakt: Heltid

Plats och ort:  Bojo Utbildningar, Hallevadsgatan 1B i Mjölby

Sista ansökningsdag: 20 oktober 2020, senare i mån av plats.

Förkunskaper: Grundskola eller motsvarande med minst godkänt betyg i svenska eller svenska som andraspråk och matematik.

Ansökan: Ansökan lämnas till Mjölby vuxenutbildning. Du måste vara behörig sökande vid ansökningstillfället. Använd blanketten som heter Ansökan till vuxenutbildningen.

Blankettarkiv

Studiemedel: Utbildningen ger rätt till studiemedel från CSN. Du står själv för kurslitteratur. Skyddskläder och annan utrustning får du låna.

Kontakt

Ansvarig lärare

Tommy Borg
Telefon: 0142-159 60


Studie- och yrkesvägledare

Jane Johansson
Telefon: 0142-852 59

jane.johansson@mjolby.se


Christina Bovin

Telefon: 0142-85295

christina.bovin@mjolby.se