Hantverksutbildning finsnickeri

En flicka som arbetar i en snickeriverkstad.

Mjölby vuxenutbildning startar en ny yrkesutbildning på gymnasial nivå till hösten.

Yrket

Finsnickare arbetar med att designa, tillverka och färdigställa, alltifrån möbler till byggnadssnickerier. Arbetet innehåller både planering och förberedelser och är ett mycket kreativt yrke.

Utbildningen

Utbildningen är på heltid via Mjölby vuxenutbildning i samarbete med Dackeskolan. Du behöver studera 40 timmar i veckan för att klara studierna. Utbildningen riktar sig till dig med ett stort intresse för hantverk och den ger dig en bred praktisk och teoretisk kunskap om att bli finsnickare och även fördjupade kunskaper och färdigheter i yrket. Målet är att ge dig de kunskaper du behöver för att få ett arbete inom snickeribranschen.

Två inriktningar

Inredningssnickare

Här lär du dig att följa ett uppdrag från en idé, skiss eller datorritning fram till en färdig uppmontering. Du får prova att tillverka dörrar, fönster samt olika typer av inredningar, till exempel kök. Utifrån en uppdragsgivares önskan kan du få skapa ett unikt projekt.

Möbelsnickare

Du designar och producerar dina egna möbler. Från din ritning tillverkar du både massiva och fanerade produkter med traditionell maskinbearbetning och datorstyrd tillverkning.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Vissa kurser innehåller obligatorisk APL, arbetsplatsförlagt lärande (praktik). Under APL ges du möjlighet att jobba på olika snickeriföretag. Under APL-tiden följer du arbetsplatsernas tider, vilket kan innebära kvälls- och helgtjänstgöring.

Kurser

Hantverk – introduktion 200 poäng
Finsnickeri 1 – 200 poäng
Finsnickeri 2 – 200 poäng
Finsnickeri 3 – 200 poäng
Finsnickeri 4 – 200 poäng
Cad 1 – 50 poäng
Cad 2 – 50 poäng
Material och miljö – 100 poäng 

Ansökan

Utbildningstart: Augusti 2021, inställt.
Ny start i januari 2022.

Längd: Utbildningen är på cirka 60 veckor.

Studietakten är på
heltid.

Plats:
Dackeskolan, Mjölby.

Sista ansökningsdag:
20 november 2021 till start i januari 2022

Antal platser:
10

Utbildningsort:
Mjölby och den ort där din praktikplats finns.

Förkunskaper
: Grundskola eller motsvarande med minst godkänt i betyg svenska eller svenska som andraspråk och  matematik.

Ansökan:
Ansökan lämnas till Mjölby vuxenutbildning.

Du måste vara behörig sökande vid ansökningstillfället. Använd blanketten som heter Ansökan till vuxenutbildningen.

Blankettarkiv

Studiemedel: Utbildningen ger rätt till studiemedel från CSN. Du står själv för kurslitteratur. Skyddskläder och annan utrustning får du låna.

Kontakt

Ansvarig lärare

Anders Göransson
Telefon: 010-234 53 20


Studie- och yrkesvägledare

Jane Johansson
Telefon: 010-234 52 59

vagledningvux@mjolby.se