Antagningsregler

Urval

Om vi får många sökande till gymnasiala kurser görs ett urval som görs enligt Förordning om kommunal vuxenutbildning 3 kapitlet 7 paragrafen, där företräde ges till den som har kort tidigare utbildning och som

  1. önskar fullfölja studier som den sökande har påbörjat enligt en upprättad individuell studieplan,
  2. behöver utbildningen för att komplettera ett reducerat program eller för annan behörighetskomplettering, eller
  3. behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet eller planerat yrkesval.

Något urval görs ej om en sökande har rätt att delta enligt 20 kapitlet 19 paragrafen i Skollagen (2010:800).

Antagningsregler SFI (ej för svenska för invandrare)

Deltagare i arbetsförmedlingens etableringsprogram som ansöker om SFI, erbjuds utbildningsplats nästkommande månad. För övriga sökande gäller upp till tre månaders väntetid.

Kontakt

Rektor

Johan Eriksson
Telefon: 072-244 92 44

johan.eriksson@edu.mjolby.se


Expedition

Madeleine Schulz
Telefon: 0142-853 45

madeleine.schulz@mjolby.se
infovux@mjolby.se


Studie- och yrkesvägledare

Jane Johansson
Telefon: 0142-852 59

Telefontid: måndag, onsdag, torsdag klockan 8.30-9.30, tisdag klockan 11-12.

jane.johansson@mjolby.se


Christina Bovin

Telefon: 0142-85295

Telefontid: måndag, onsdag klockan 13.00- 14.00 tisdag klockan 8.30-9.30, torsdag klockan 13-14.

christina.bovin @mjolby.se


Besöksadress: Industrigatan 7 länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster(Klicka för karta)
Postadress: Mjölby Vuxenutbildning, 595 80 Mjölby