Nätverksmöte

Livet blir inte alltid som vi har tänkt oss. Plötsligt ställs du kanske inför frågor och beslut, som är svåra att hantera. Då är ditt nätverk en ovärderlig tillgång. Familj, släkt och vänner kan vara till råd och stöd när det behövs om mest. Vi kallar det nätverksmöten. Och vi i Nätverkslaget hjälper gärna till!

Människor i vår omgivning är ofta generösa med att finnas där och stötta när det behövs som mest – bara de får frågan. Syftet med ett nätverksmöte är att tillsammans med till exempel familj, vänner, arbetskamrater, skolkamrater, lärare, arbetsförmedlingen, socialtjänsten och vården samtala kring tankar och funderingar.

Mötet mynnar ut i råd och stöd som kan bli en grund för ett självständigt liv.

Hur går ett nätverksmöte till?

Nätverkslaget hjälper till med att förbereda mötet. Gemensamt bestäms vilka som ska bjudas in och vilka teman och frågor som är viktiga att ta upp. Du kan själv, eller tillsammans med någon i ditt nätverk, bjuda in de personer som borde vara med. Det kan vara allt från två personer till flera deltagare.

FoU Lärcenter för socialt nätverksarbete
Vi erbjuder utbildning och kunskapsutveckling inom nätverksarbete.

Läs mer om hur FoU Lärcenter kan stödja dig i ditt arbete.

Välkommen att kontakta oss!

Kontakt

Familjeteamet

Telefontider: Måndag, onsdag, fredag kl 10-11 samt tisdag och torsdag kl 13-14.

Telefon: 010-234 62 00

familjeteamet@mjolby.se

Senast publicerad