Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

185 nya jobb mellan 2014 och 2015!

Som framgår av diagrammet nedan har Mjölby kommun den fjärde bästa sysselsättningsutvecklingen i länet. Söderköping, Norrköping och Linköping har en bättre procentuell utveckling än Mjölby som ökar 1,6 procent. 

De kommuner som har tappat flest arbetstillfällen procentuellt sett är Ydre, Åtvidaberg och Boxholm.

Procentuell sysselsättningsutveckling 2014-2015

Företagstjänster ökar mest i Mjölby kommun
Företagstjänster är den bransch med flest nya arbetstillfällen i kommunen, +101 nya tjänster. Denna bransch utgörs bland annat av reklambyråer, juridisk- och ekonomisk rådgivning och resebyråer. Vård och omsorg har också ökat, +83 arbetstillfällen liksom byggverksamhet, utbildning och offentlig förvaltning. 

I några branscher har arbetstillfällena minskat i Mjölby kommun den här tidsperioden. Det är bland annat tillverkningsindustrin, -57 tjänster och handeln, -41. Även om sysselsättningen sjunkit något inom industrin är den fortfarande den dominerande branschen i kommunen med 27 procent anställda. Motsvarande siffra i riket är 11,7 procent.