Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
En man arbetar med tillverkning av truckar i fabrik.

JOBB & FÖRETAGANDE

Hur är det att börja jobba som nyanländ i Mjölby kommun?

Vinna-vinna pågår under två år och vid varje utbildningsomgång deltar cirka fem chefer eller nyckelpersoner från Mjölby kommun. Meningen är att rusta deltagarna för att de sedan ska kunna driva frågorna vidare på sina arbetsplatser.

Deltagare i årets vinna-vinna program har som ett avslutande projektarbete tagit fram en film för att lyfta fram hur det kan vara att börja jobba i Mjölby kommun som nyanländ. I filmen berättar våra medarbetare Adnan och Ali om sina egna upplevelser – allt från det välkomnande mottagandet till de språkliga utmaningarna på arbetsplatsen.