Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Hur är det att börja jobba som nyanländ i Mjölby kommun?

Mjölby kommun är med i ett utbildningsprogram tillsammans med regionens alla kommuner. Programmet heter Vinna-vinna och syftar till att stärka och utveckla arbetet för ökad mångfald, jämställdhet och tillgänglighet.

Vinna-vinna pågår under två år och vid varje utbildningsomgång deltar cirka fem chefer eller nyckelpersoner från Mjölby kommun. Meningen är att rusta deltagarna för att de sedan ska kunna driva frågorna vidare på sina arbetsplatser.

Deltagare i årets vinna-vinna program har som ett avslutande projektarbete tagit fram en film för att lyfta fram hur det kan vara att börja jobba i Mjölby kommun som nyanländ. I filmen berättar våra medarbetare Adnan och Ali om sina egna upplevelser – allt från det välkomnande mottagandet till de språkliga utmaningarna på arbetsplatsen.