Ansökan och antagning

På Mjölby vuxenutbildning ges utbildningar kontinuerligt. Vi har flera studieperioder istället för terminer. Du ansöker till vuxenutbildningen via vår e-tjänst. Om det kommer in många ansökningar till gymnasiala kurser görs ett urval.

Ansökan till vuxenutbildning

Ansökan görs via våra studie- och yrkesvägledare.

Studievägledare Jane Johansson
Telefontid:
Tisdagar klockan 13.00-14.00 och
onsdagar klockan 10.00-11.00
Telefon: 010-234 56 03

E-post: vagledningvux@mjolby.se

Studieperioder, indelning av läsåret

Kurser som genomförs vid vuxenutbildningens lokaler i Mjölby startar flera gånger om året. Distansutbildningarna kan du söka under hela året. För att se när det är dags att söka till våra yrkesutbildningar, läs mer under respektive yrkesutbildning.

  • Läsåret på gymnasienivå är indelat i tre studieperioder om 15 veckor. Heltidsstudier är 300 poäng per period.
  • Läsåret för grundkurser är indelat i fyra studieperioder om 10 veckor. Heltid är 200 poäng per period.
  • Distansutbildningarna kan sökas under hela året.

För att se hela kursutbudet gå in på vår webbansökan. I webbansökan hittar du också våra distansutbildningar och yrkesutbildningar. För att se när det är dags att söka till våra yrkesutbildningar så läs mer under respektive yrkesutbildning.

Kurserna startar under förutsättning att vi har tillräckligt många sökande.

Studieperioder och ansökningstider läsåret 2021

Studieperioder 2021 - 2022

Ansökningstid

Gymnasiekurser närstudier
22 november 2021 - 4 mars 2022

Senast den 20 oktober 2021

Grundläggande kurser närstudier
11 oktober 2021 - 17 december 2021

Senast den 20 september 2021

Yrkesutbildningar hösten 2021 närstudier

Kock

Guldsmed

Finsnickare

Senast den 20 maj 2021

Vårdutbildning med start januari 2022 närstudier

Senast den 20 november 2021

Fordonsutbildning med start 15 november 2021 närstudier

Senast den 20 september 2021


Regler för antagning

Antagningen grundas på den information och de handlingar du lämnar in i samband med ansökan. Handlingar som lämnas in efter sista ansökningsdatum tas inte med i antagningsbeslutet. Den sökande ansvarar för att uppgifter i ansökan och inlämnade handlingar är korrekta.

Urval

Om vi får många sökande till gymnasiala kurser görs ett urval som följer förordningen om kommunal vuxenutbildning. Företräde ges till den som har kort tidigare utbildning och som:

  1. Önskar fullfölja studier som den sökande har påbörjat enligt en upprättad individuell studieplan,
  2. Behöver utbildningen för att komplettera ett reducerat program eller för annan behörighetskomplettering, eller
  3. Behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet eller planerat yrkesval.

Något urval görs ej om en sökande har rätt att delta enligt 20 kapitlet 19 paragrafen i Skollagen. Rätt att delta har den som behöver läsa in grundläggande och särskild behörighet till yrkeshögskola och universitet.

Svenska för invandrare - sfi

Deltagare i arbetsförmedlingens etableringsprogram erbjuds utbildningsplats nästkommande månad. För övriga sökande till sfi gäller upp till tre månaders väntetid.

Rektor

Johan Eriksson
Telefon: 010-234 5021

johan.eriksson@edu.mjolby.se

 

Studie- och yrkesvägledare

Jane Johansson
Telefon: 010-234 52 59

vagledningvux@mjolby.se


Besöksadress: Industrigatan 7 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.(Klicka för karta)
Postadress: Mjölby Vuxenutbildning, 595 80 Mjölby