Ansökan och antagning

På Mjölby vuxenutbildning ges utbildningar kontinuerligt. Vi har flera studieperioder istället för terminer. Du ansöker till vuxenutbildningen via vår e-tjänst. Om det kommer in många ansökningar till gymnasiala kurser görs ett urval.

Ansökan till vuxenutbildning

Ansök via e-post vagledningvux@mjolby.se

Studieperioder, indelning av läsåret

Kurser som genomförs vid vuxenutbildningens lokaler i Mjölby startar flera gånger om året. Distansutbildningarna kan du söka under hela året. För att se när det är dags att söka till våra yrkesutbildningar, läs mer under respektive yrkesutbildning.

  • Läsåret på gymnasienivå är indelat i tre studieperioder om 15 veckor. Heltidsstudier är 300 poäng per period.
  • Läsåret för grundkurser är indelat i fyra studieperioder om 10 veckor. Heltid är 200 poäng per period.
  • Distansutbildningarna kan sökas under hela året.

För att se hela kursutbudet gå in på vår webbansökan. I webbansökan hittar du också våra distansutbildningar och yrkesutbildningar. För att se när det är dags att söka till våra yrkesutbildningar så läs mer under respektive yrkesutbildning.

Kurserna startar under förutsättning att vi har tillräckligt många sökande.

Studieperioder och ansökningstider läsåret 2022

Studieperioder 2022 - 2023

Ansökningstid

Gymnasiekurser, närstudier

1 augusti, 2022 - 11 november, 2022 (15 veckor)

Senast den 20 maj, 2022

Grundläggande kurser, närstudier
1 augusti, 2022 - 7 oktober, 2022 (10 veckor)

Senast den 20 maj, 2022

Vårdbiträdesutbildning, närstudier

24 oktober, 2022 - 8 mars, 2024

Senast den 20 maj, 2022

Vård- och omsorgsutbildning, närstudier

16 augusti, 2022 - 20 december, 2024

Senast den 20 maj, 2022

Vård- och omsorgsutbildning, distans

5 september, 2022 - 29 dec, 2023 (100% studietakt)

5 september, 2022 - 9 maj, 2025 (50% studietakt)

Senast den 12 augusti, 2022

Yrkesutbildningar, närstudier:


Kock

16 augusti, 2022 - 16 juni, 2023


Guldsmed

16 augusti, 2022 - 20 december, 2023


Finsnickare

16 augusti, 2022 - 20 december, 2023

Senast den 20 januari, 2022

Barn- och fritidsutbildning, distans

3 oktober, 2022 - 29 december, 2023 (100% studietakt)

3 oktober, 2022 - 28 mars, 2025 (50% studietakt)

Senast den 9 september, 2022


Regler för antagning

Antagningen grundas på den information och de handlingar du lämnar in i samband med ansökan. Handlingar som lämnas in efter sista ansökningsdatum tas inte med i antagningsbeslutet. Den sökande ansvarar för att uppgifter i ansökan och inlämnade handlingar är korrekta.

Urval

Om vi får många sökande till gymnasiala kurser görs ett urval som följer förordningen om kommunal vuxenutbildning. Företräde ges till den som har kort tidigare utbildning och som:

  1. Önskar fullfölja studier som den sökande har påbörjat enligt en upprättad individuell studieplan,
  2. Behöver utbildningen för att komplettera ett reducerat program eller för annan behörighetskomplettering, eller
  3. Behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet eller planerat yrkesval.

Något urval görs ej om en sökande har rätt att delta enligt 20 kapitlet 19 paragrafen i Skollagen. Rätt att delta har den som behöver läsa in grundläggande och särskild behörighet till yrkeshögskola och universitet.

Svenska för invandrare - sfi

Deltagare i arbetsförmedlingens etableringsprogram erbjuds utbildningsplats nästkommande månad. För övriga sökande till sfi gäller upp till tre månaders väntetid.

Rektor

Johan Eriksson
Telefon: 010-234 5021

johan.eriksson@edu.mjolby.se


Studie- och yrkesvägledare

E-post: vagledningvux@mjolby.se

Besöksadress: Industrigatan 7 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.(Klicka för karta)
Postadress: Mjölby Vuxenutbildning, 595 80 Mjölby

Senast publicerad