Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Glada elever.

UTBILDNING & BARNOMSORG

Digitalisering

Elever i Mjölby kommun ska ha de bästa förutsättningarna för att utveckla de aspekter av digital kompetens som Skolverket lyfter fram.

Skolverkets definition av digital kompetens är att:

  • förstå digitaliseringens påverkan på samhället
  • använda och förstå digitala verktyg och medier
  • ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt
  • lösa problem och omsätta idéer till handling

För att varje elev ska ha likvärdig tillgång till digitala resurser för lärande lånar Mjölby kommun ut en Chromebook till varje elev från årskurs 4 och uppåt. I förskoleklass till årskurs 3 finns det tillgång till en Chromebook på två elever. En Chromebook är en dator med möjlighet att ladda ner olika tillägg och applikationer.

Relaterad information:

Försäkringsvillkor HP CB 11 G4 EEPDF

Försäkringsvillkor Lenovo CB N22PDF

Kontakt

Verksamhetschef för för- och grundskola

Karl-Johan Sjödin
Telefon: 0142-857 00

karl-johan.sjodin@mjolby.se


Utbildningsförvaltningen

Telefon: 0142-850 00

utbildning@mjolby.se