Tillsyn i hemmet

Tillsyn i hemmet gör dig trygg dygnet runt. Tillsynen sker via kamera för att du ska kunna känna dig trygg utan att bli störd.

tillsyn kamera

Med kamera är du trygg utan att bli störd

Tillsynen utförs med hjälp av en kamera. Genom kameran kan hemtjänstpersonalen sköta tillsynen både dag som natt, utan risk för att störa, och kanske oroa, framförallt den som sover. En annan fördel är att tillsynen kan göras med tätare intervaller.

Hur fungerar det?

Tillsynen sker enligt överenskommelse. Vid tillfällen då det av någon anledning inte går att få fram en bild via kameran görs i stället ett personligt besök. Kameran är bara aktiv när tillsynen utförs, den är ljudlös och fungerar i fullständigt mörker. När tillsyn görs blinkar en liten lampa. Inget ljud-, bild- eller filmmaterial spelas in och lagras. Tillsynen görs enbart av behörig personal.

Ansökan om tillsyn

Ansök via blanketten här på vår hemsida eller vänd dig till en biståndshandläggare. Vi hjälper dig att installera kameran och informerar om hur den fungerar.

Blankett för ansökan om boende, stöd och service.PDF

Så här går det till från ansökan till beslut.

Den enskilde måste själv ansöka om bistånd enligt socialtjänstlagen. Den enskilde kan ta hjälp av en anhörig för att kontakta biståndshandläggare eller att fylla i en skriftlig ansökan.

Kontakt

Enheten för utredning äldre och funktionsnedsatta

Telefontid måndag, onsdag - fredag klockan 9-12 och 13-14. Tisdagar klockan 13-16.
Telefon: 0142-851 75

Äldre: utredning.aldre@mjolby.se

LSS: utredning.lss@mjolby.se