Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Mjölby tar ett rejält kliv upp i ranking!

Företagen ger högst betyg till kommunens vägnät, tåg- och flygförbindelser. Här återfinns Mjölby på en mycket hedrande nionde plats i landet!

”Konkurrens från kommunala verksamheter” svarar för den enskilt största klättringen i rankingen, vilket signalerar att företagen i Mjölby kommun upplever mindre konkurrens med offentliga verksamheter. Ett annat område som går starkt framåt är "kommunpolitikernas attityder till företagande".

Det största tappet på rankingen gäller ”tillgången till arbetskraft med relevant kompetens". Detta återkommer i nio av länets 13 kommuner och även på riksnivå. Den enskilt största förklaringen till företagens svårigheter att rekrytera är brist på personer med rätt yrkeserfarenhet. 

-Det är bra att vi ökar i mätningen men vi är inte nöjda, kommenterar Claes Jonasson, näringslivschef i Mjölby kommun. Mjölby ska ligga betydlig högre upp för att vi ska känna oss tillfreds. Vi har precis startat upp ett Näringslivsråd samtidigt som det pågår ett arbete internt i kommunen för att förbättra arbetet med att ge bra service till näringslivet så förhoppningsvis ger detta resultat längre fram.

Här kan du ta del av rankingenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i sin helhet.

Flygbild över E4 i Mantorp