Näringslivsrådet

Näringslivsrådet ska vara rådgivande till kommunstyrelsen samt driva idéer och frågor som rör företagande i kommunen i syfte att skapa attraktionskraft för företagande och företagsetableringar i kommunen. Rådet ska hålla fyra möten per år.

Ledamöter

Ordförande

Mattias Eriksson

Ledamöter

Cecilia V Burenby, kommunstyrelsens ordförande
Birgitta Gunarsson, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande
Lars-Åke Petersson, kommunstyrelsens 2:e vice ordförande
Torbjörn Sjögren, näringslivschef 
Bengt Liljedahl, Företagarna
Jeanette Blackert, LRF, Lantbrukarnas Riksförbund
Bo Sivenius, Toyota Material Handling
Mats Hillman, Toyota Material Handling
Rakel Gustavsson, Himmelsby Gårdshotell
Linnéa Stark, House by Stark
Annelie Nordqvist, Nya Blomsterhandeln i Skänninge
Elias Ketuly, Växtkraft
Ebba Kellander, Hogstadius Fastigheter
Mats Rydsund, Artex
Erik Egir, Svartåhem

Kontakt

Näringslivschef

Torbjörn Sjögren

Telefon: 010-234 50 11

torbjorn.sjogren@mjolby.se