Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
En kvinna arbetar förnöjt i sin trädgård

BYGGA, BO & MILJÖ

Vattenmätare

Fastighetsägaren ansvarar för all övrig installation runt omkring vattenmätaren, till exempel konsolen och avstängningsventilerna. Som fastighetsägare ansvarar du även för att vattenmätaren inte skadas. Den måste till exempel skyddas mot kyla så den inte fryser sönder.

Vart 10:e år ska de mindre vattenmätarna (de som sitter i en villa) bytas. Hur ofta olika mätare ska bytas styrs av lagstiftning. Inför bytet får du ett brev med en föreslagen tid. Om tiden inte passar hör du av dig till det telefonnummer som står i brevet.

För att vi ska kunna göra bytet av vattenmätaren så enkelt och säkert som möjligt är det viktigt att du inför mätarbytet kontrollerar din nuvarande installation. Följande saker ska kontrolleras:

- Vattenmätaren ska sitta i en vattenmätarkonsol.

- Ventilerna före och efter vattenmätaren ska hålla tätt.

- Vattenmätaren ska vara lättillgänglig.

Vattenmätarkonsol

Med en vattenmätarkonsol blir installationen stabilare. Konsol är ett väggfäste som sitter bakom vattenmätaren och som fäster i röret på var sin sida om vattenmätaren. Vattenmätarbytet blir säkrare och risken för framtida läckage och strömförande ledningar minskar då vattenmätaren sitter i en konsol.

Kontrollera dina avstängningsventiler

På var sida om vattenmätaren ska det sitta avstängningsventiler. Vid en vattenläcka i fastigheten är det viktigt att dessa fungerar. De måste även fungera vid vattenmätarbytet. Motionkör dessa med jämna mellanrum och kontrollera att de stänger helt.

Tillgänglig vattenmätare
Inför vattenmätarbytet ska inbyggda eller blockerade mätare göras åtkomliga för vår personal.

Spåra intern läcka

Om du misstänker att du har en läcka i din fastighet kan du felsöka genom att stänga av allt vatten i fastigheten. När du tittar på vattenmätaren ska den då stå still. Vissa vattenmätartyper har ett hjul som snurrar när vattnet passerar, en annan typ har pilar som rör sig. Om hjulet eller pilarna rör sig visar det att det någonstans i fastigheten finns en läcka.

Kontakt

Kundservice

Telefon: 0142-852 33

TKDebitering@mjolby.se

Telefontid vardagar klockan 9.30-12 och 13.30-15.30

Abonnentingenjör

Jessica Johansson
Telefon: 0142 -857 48

jessica.johansson@mjolby.se