Brunnar och spygatter

Många fastigheter har brunnar eller spygatter i sin källartrapp eller garagenedfart.

Brunnarna är till för att ta hand om regnvattnet, det vill säga dagvatten, och ska därför vara kopplade på dagvattenledningen. För att kunna ansluta till kommunens dagvattenledningen i gatan innebär det att dagvattnet kan behöver pumpas.

Vid kraftig nederbörd kanske inte brunnen alltid hinner med att svälja allt vatten. Vattnet kan då rinna in i fastigheten via källardörren eller garagedörren.

Ibland kan brunnarna felaktigt vara kopplade på spillvattenledningen. Vid kraftigt regn finns då risken att fastigheten får in spillvatten utblandat med regnvatten i källaren eller garaget genom att vattnet trycks upp inne i fastigheten genom en golvbrunn.

Oavsett hur det är kopplat är det bra att se över miljön runt omkring och att försöka minimera mängden regnvatten som når spygatten. Det kan man göra till exempel med ett tak över källartrappen eller genom att kontrollera lutningen så att vattnet rinner bort från källartrappen.

I undantagsfall kan fastighetsägaren få en skriftlig tillåtelse att låta dagvatten fortsättningsvis vara kopplat på spillvattenledningen.

Läs mer om översvämningar och vad man kan göra för att förebygga risken för skada.

Kontakt

Abonnentingenjör

Jessica Johansson
Telefon: 010-234 57 48

jessica.johansson@mjolby.se


VA-ingenjör

Jimmy Johnsson
Telefon: 010-234 50 16

jimmy.johnsson@mjolby.se

Senast publicerad