Brunnar och spygatter

Hos många fastigheter finns det brunnar, så kallade spygatter, i till exempel källartrappor eller garagenedfarter.

Brunnarna kan vara kopplade antingen på spillvattenledningen eller på dagvattenledningen. Brunnarna är till för regnvatten, det vill säga dagvatten, och ska därför vara kopplade på dagvattenledningen. Det kan innebära att vattnet måste pumpas för att nå upp till dagvattenledningen i gatan.

Om brunnarna är kopplade på dagvattenledningen och det vid kraftigt regn blir fullt i ledningen, kan vattnet rinna in i i fastigheten via källardörren eller garageporten istället för att rinna undan ner i spygatten.

Om brunnarna är kopplade på spillvattenledningen och det kommer ett kraftigt regn, kommer massor av dagvatten att hamna i spillvattnet, då riskerar även spillvattenledningen bli full. Då kan fastigheten få in spillvatten utblandat med regnvatten, så att det rinner in via dörren eller trycks upp inne i fastigheten genom en golvbrunn.

Oavsett hur det är kopplat är det bra att se över miljön runt omkring, att försöka minimera mängden regnvatten som når spygatten. Det kan man göra med till exempel ett tak över källartrappen eller genom att kontrollera lutningen så att vattnet rinner bort från källartrappen.

I undantagsfall kan fastighetsägaren få en skriftlig tillåtelse att låta dagvatten fortsättningsvis vara kopplat på spillvattenledningen.

Läs mer om översvämningar och vad man kan göra för att förebygga risken för skada.

Kontakt

Abonnentingenjör

Jessica Johansson
Telefon: 0142 -857 48

jessica.johansson@mjolby.se


Va-ingenjör

Jimmy Johnsson
Telefon: 0142-850 16

jimmy.johnsson@mjolby.se