Till innehållet
Ett barn och en ung kvinna som ser glada ut.

OMSORG & HJÄLP

Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD)

Kontakt

Demenssköterska

Anita Källman

Telefon: 0142-857 02