Till innehållet
Ett barn och en ung kvinna som ser glada ut.

OMSORG & HJÄLP

Fakta om demens

Uppskattningsvis är drygt 140 000 individer i Sverige drabbade av demens. Det motsvarar ungefär 1 400 i västra Östergötland. Tidigare har det gjorts regionala uppskattningar till drygt 1600 individer vilket skulle betyda ungefär 140-160 nya fall varje år.

Ungefär 65 procent orsakas av Alzheimers demens (AD), tio procent räknas som vaskulär demens (VD), fem procent kallas frontotemporal demens (FTD). Därtill finns Lewy-body demens (LBD), demens vid Parkinsons sjukdom (PD) samt blandformer.

Den vanligast förekommande blandformen är Alzheimers demens med cerebrovaskulär skada, särskilt i den äldre populationen.

Demenssyndromet orsakas alltid av sjukdom och är inte en normal åldersförändring. I det tidiga skedet av sjukdomsutvecklingen kan det vara svårt att dra gränsen.

Symptomen kan innebära svårigheter för patienten att planera, hitta, tala, förstå, ta initiativ, uppleva, visa och kontrollera känslor och i stort att tänka som förut. Den minsta gemensamma nämnaren är minnesbesvär.

Litteraturtips

 • Demenssjukdomar – En systematisk litteraturöversikt (Rapport 2006, SBU – Statens beredning för medicinsk utvärdering)
 • Kontaktmannaskap, en väg till bättre äldrevård (Leif Gustavsson, Hans Falk och Bengt Richt)
 • Anhörigboken (Demensförbundet)
 • Samvaro med dementa (Jane Cars/Birgitta Zander)
 • Vård av personer med demenssjukdom (SBU)
 • Trädgård – en möjlighet för alla (Vårdalinstitutet, Inge Dahlenborg)
 • Taktil massage (Vårdalsinstitutet, Christina Karlsson, leg. Sjuksköterska)
 • Validation – Feilmetoden (Studentlitteratur 1994)
 • Handikappanpassning för personer med demenssjukdom(Vårdalinstitutet, Eva Arntzen)
 • Goda miljöer och aktiviteter för äldre (Helle Wijk)
 • På väg mot en god demensvård (DS 2003:47, Socialdepartementet)

     

Kontakt

Medicinskt ansvarig för rehabilitering i västra Östergötland

Boel Eklund
Telefon: 0142-857 37

boel.eklund@mjolby.se

 

Demensförbundetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Alzheimerföreningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

AHR i Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

AHR, anhörigas riksförbund är en rikstäckande organisation som är politiskt och religiöst obunden

Sjukvårdsrådgivningen 1177länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Socialstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vardalinstitutetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Region Östergötlandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster