Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Ett barn och en ung kvinna som ser glada ut.

OMSORG & HJÄLP

Organisation

Arbetet med att ta fram gemensamma riktlinjer pågick i projektform under hela 2008. Projektgruppen var tvärprofessionellt sammansatt och hade deltagare från samtliga fem kommuner och från närsjukvården.

Projektgruppens arbete resulterade i den skriften, ”Vårdprocesprogram – Demens Västra Östergötland. Arbetet har nu övergått från projekt till ordinarie verksamhet. En förvaltning och vidareutvecklingsgrupp har utsetts.

Kontakt

Medicinskt ansvarig för rehabilitering i västra Östergötland

Boel Eklund
Telefon: 0142-857 37

boel.eklund@mjolby.se

 

Minnesmottagningen,Lasarettet i Motala

Telefon: 010-104 74 37

 

Demenssköterska i Motala kommun

Maria Kling
Telefon: 0141-22 59 70