Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Ett barn och en ung kvinna som ser glada ut.

OMSORG & HJÄLP

Organisation

Arbetet med att ta fram gemensamma riktlinjer pågick i projektform under hela 2008. Projektgruppen var tvärprofessionellt sammansatt och hade deltagare från samtliga fem kommuner och från närsjukvården.

Projektgruppens arbete resulterade i den skriften, ”Vårdprocesprogram – Demens Västra Östergötland. Arbetet har nu övergått från projekt till ordinarie verksamhet. En förvaltning och vidareutvecklingsgrupp har utsetts.

Kontakt

Medicinskt ansvarig för rehabilitering i västra Östergötland

Boel Eklund
Telefon: 0142-857 37

boel.eklund@mjolby.se

 

Minnesmottagningen,Lasarettet i Motala

Telefon: 010-104 74 37

 

Demenssköterska i Motala kommun

Maria Kling
Telefon: 0141-22 59 70