Kulturråd

Kulturrådet är en samverkan mellan föreningslivet och kommunen. Ett antal personer har anmälts och valts att representera olika kulturyttringar.

Verksamhetsidé

Kulturrådet ska vara ett samarbetsorgan för kommunens kulturföreningar.

Rådet har till uppgift att:

  • Samverka, samordna och samarbeta kring kulturen
  • Synliggöra och lyfta fram kommunens kultur
  • Utbyta kunskap och erfarenhet mellan olika kulturyttringar för att på så sätt stärka kulturen
  • Fungera som stöd till kultur- och fritidsförvaltningen i frågor som berör kulturföreningarna i kommunen

Kriterier för val av representanter i rådet

  • Bred spridning av olika kulturyttringar
  • Geografisk spridning
  • Mångfald

Viktiga faktorer för representation i rådet

  • Engagemang - Helhetssyn - Lyhördhet
  • Deltagande utifrån sin kulturyttring
  • Inget "eget" forum

Representanterna är personligt valda och representerar inte "sin" förening utan den specifika kulturyttringen.

Mötesformer och information

Kulturrådet sammanträder fyra gånger per år (oftare vid behov).

Minnesanteckningar från de senaste två åren

Minnesanteckningarna finns endast som nedladdningsbar pdf (ej tillgänglighetsanpassad)

2020

Minnesanteckningar 9 januari 2020 Pdf, 189 kB, öppnas i nytt fönster.

2019

Minnesanteckningar 18 november 2019 Pdf, 433 kB, öppnas i nytt fönster.

Minnesanteckningar 24 september 2019 Pdf, 199 kB, öppnas i nytt fönster.

Minnesanteckningar 14 februari 2019 Pdf, 234 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Kultur- och fritidsförvaltningen

Telefon: 010-234 50 00

kulturofritid@mjolby.se