Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
En konstnär målar graffiti.

Uppleva & göra

Kulturråd

Verksamhetsidé

Kulturrådet ska vara ett samarbetsorgan för kommunens kulturföreningar.

Rådet har till uppgift att:

 • Samverka, samordna och samarbeta kring kulturen
 • Synliggöra och lyfta fram kommunens kultur
 • Utbyta kunskap och erfarenhet mellan olika kulturyttringar för att på så sätt stärka kulturen
 • Fungera som stöd till kultur- och fritidsförvaltningen i frågor som berör kulturföreningarna i kommunen

Kriterier för val av representanter i rådet

 • Bred spridning av olika kulturyttringar
 • Geografisk spridning
 • Mångfald

Viktiga faktorer för representation i rådet

 • Engagemang - Helhetssyn - Lyhördhet
 • Deltagande utifrån sin kulturyttring
 • Inget "eget" forum

Representanterna är personligt valda och representerar inte "sin" förening utan den specifika kulturyttringen.

Mötesformer och information

Kulturrådet sammanträder fyra gånger per år (oftare vid behov). Information och minnesanteckningar publiceras här på hemsidan under  menyn - minnesanteckningar från kulturrådet.

Kontakt

Kultur- och fritidsförvaltningen

Telefon: 0142-850 00

kulturofritid@mjolby.se