Till innehållet
Fontän i vattenmiljö kring bro

KOMMUN & POLITIK

Kulturråd

Nu har vi bildat Kulturrådet Mjölby kommun! Kulturrådet är en samverkan mellan föreningslivet och kommunen. Ett antal personer har anmälts och valts att representera olika kulturyttringar.

Verksamhetsidé

Kulturrådet ska vara ett samarbetsorgan för kommunens kulturföreningar.

Rådet har till uppgift att:

  • Samverka, samordna och samarbeta kring kulturen
  • Synliggöra och lyfta fram kommunens kultur
  • Utbyta kunskap och erfarenhet mellan olika kulturyttringar för att på så sätt stärka kulturen
  • Fungera som stöd till kultur- och fritidsförvaltningen i frågor som berör kulturföreningarna i kommunen

Kriterier för val av representanter i rådet

  • Bred spridning av olika kulturyttringar
  • Geografisk spridning
  • Mångfald

Viktiga faktorer för representation i rådet

  • Engagemang - Helhetssyn - Lyhördhet
  • Deltagande utifrån sin kulturyttring
  • Inget "eget" forum

Representanterna är personligt valda och representerar inte "sin" förening utan den specifika kulturyttringen.

Mötesformer och information

Kulturrådet sammanträder fyra gånger per år (oftare vid behov).

Minnesanteckningar 14 februari 2019PDF

Minnesanteckningar 20 mars 2018PDF

Minnesanteckningar 6 september 2018PDF

Minnesanteckningar 22 november 2018PDF

Minnesanteckningar 7 januari 2017PDF

Minnesanteckningar 11 maj 2017PDF

Minnesanteckningar 13 september 2017PDF

Kontakt

Kultur- och fritidsförvaltningen

Telefon: 0142-850 00

kulturofritid@mjolby.se