Jämställdhetspris - Greta Wahlgrenpriset

Kultur- och fritidsnämnden har, vid sitt sammanträde den 7 december 2015, instiftat en ny utmärkelse som utdelas på Internationella kvinnodagen den 8 mars.

Kriterier för Greta Wahlgrenpriset

Ändamål/syfte

Priset syftar till att öka jämställdheten i Mjölby kommun genom att uppmärksamma och lyfta personer, föreningar, organisationer, skolor och företag, som bidrar till att förbättra kvinnors förutsättningar i samhället.

 Villkor

 • Priset ges för...
  ...ett aktivt arbete för att öka jämställdheten
  ...att man är en god ambassadör och/eller förebild inom jämställdhetsarbetet.

 • Ansökan/förslag ska innehålla...
  ...en beskrivning av arbetet, från idé till förväntat resultat
  ...vad man hittills uppnått.

 • Sökande ska vara verksam i kommunen

Riktlinjer

Ansökan eller förslag bereds av kultur- och fritidsförvaltningen och beslutas av kultur- och fritidsnämnden med en kortfattad motivering av sitt val av mottagare. Nämnden kan utse annan prismottagare än sökande eller föreslagen.

Jämställdhetspriset ska utlysas året innan på kommunens digitala anslagstavla.

Priset, som består av en prissumma på 5000 kronor samt ett diplom, delas ut vid kultur- och fritidsförvaltningens program på Internationella kvinnodagen den 8 mars.

Mottagare av jämställdhetspriset i Mjölby kommun

Förslag på kandidat till jämställdhetspriset skickas till:

Mjölby kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen, 595 80 Mjölby
eller via e-post: kulturofritid@mjolby.se

Kontakt

Kultur- och fritidsförvaltningen

Telefon: 0142-850 00

kulturofritid@mjolby.se