Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
En yngre person håller om en äldre och de ser glada ut.

OMSORG & HJÄLP

Gode män och förmyndare för ensamkommande barn

Ensamkommande barn kommer till Sverige utan sina föräldrar eller anhöriga för att ansöka om asyl. Mjölby kommun ansvarar för att barnet ska ha sin skolgång ordnad, få en god man tilldelad och vid behov får sina vårdbehov tillgodosedda,  i enlighet med socialtjänstlagen.

God man

En god mans uppgift är att företräda barnet både som vårdnadshavare och förmyndare. Alla barn som kommer till Sverige utan någon vuxen får en god man som representerar dem i både personliga och ekonomiska förhållanden.

Bli god man

Om du är intresserad av att ta uppdrag som god man sänder du in en ansökan om detta till överförmyndarenheten. Du kallas då till allmän information, då du få veta mer om uppdraget. Därefter får du möjlighet att säga om du fortfarande är intresserad.

Enligt lag måste överförmyndarnämnden kontrollera att du är lämplig. Det sker genom kontroller hos Rikspolisstyrelsens belastningsregister, Kronofogden och socialtjänstens register över ekonomiskt bistånd.

När de nödvändiga personkontrollerna är gjorda är det dags för dig att få träffa en handläggare på överförmyndaren, som ger dig information om vad det innebär att vara god man, vad du kan förväntas göra och inte göra. Du får också information om de praktiska uppgifter som ingår i ditt uppdrag, till exempel att göra en årsredovisning.

Till hjälp får du också en handbok om god man. Överförmyndarenhetens personal finns också tillgänglig för att svara dig på frågor som dyker upp.

Förmyndare

Vi behöver även personer som vill och är lämpliga att bli särskilt förordnade förmyndare för våra ensamkommande barn som har beviljats uppehållstillstånd.

Kontakt

Om du har frågor eller kan tänka dig att bli god man, kontakta överförmyndarkansliet i Motala så får du veta mer.

Överförmyndaren

Telefon: 0141-22 50 40

overformyndaren@motala.se