Stiftelsen Mjölby kommuns skolfond

Om du är elev i grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan och folkbokförd i Mjölby kommun, kan du ansöka om pengar från skolfonden. Även grupper av elever kan ansöka om stöd från stiftelsen. Ytterligare en möjlighet är att skolorna föreslår elever till stiftelsen.

Fonden ska användas till

  • belöning eller uppmuntran åt elev som visat goda kunskaper i ett särskilt ämne, god kamratskap eller berömvärt flit

  • belöning åt elev ägnat arbete åt teater, musik eller annan kulturell verksamhet eller åt gymnastik eller idrott vid respektive skola

  • stipendium för fortsatt utbildning

  • hjälp åt elever för studier eller studieresa inom- eller utomlands, studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet,kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål

  • förvärv av material.

Ansök senast 30 november

Ansökan ska göras på en särskild blankett och utbildningsförvaltningen måste ha ansökan senast 30 november.

Blankett ansökan stiftelsen Mjölby kommuns skolfond Pdf, 282 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Utbildningsförvaltningen

Telefon: 010-234 50 00

utbildning@mjolby.se

Senast publicerad