Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Glada elever.

UTBILDNING & BARNOMSORG

Stiftelsen Mjölby kommuns skolfond

Ansök senast 30 november

Ansökan ska göras på en särskild blankett och utbildningsförvaltningen måste ha ansökan senast 30 november.

Blankett ansökan stiftelsen Mjölby kommuns skolfondPDF

Fonden ska användas till

  • belöning eller uppmuntran åt elev som visat goda kunskaper i ett särskilt ämne, god kamratskap eller berömvärt flit

  • belöning åt elev ägnat arbete åt teater, musik eller annan kulturell verksamhet eller åt gymnastik eller idrott vid respektive skola

  • stipendium för fortsatt utbildning

  • hjälp åt elever för studier eller studieresa inom- eller utomlands, studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet,kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål

  • förvärv av material.

Kontakt

Utbildningsstrateg

Thomas Kinell
Telefon: 0142-850 07

thomas.kinell@mjolby.se


Utbildningsförvaltningen

Telefon: 0142-850 00

utbildning@mjolby.se