Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
En kvinna arbetar förnöjt i sin trädgård

BYGGA, BO & MILJÖ

Brandskydd i byggprocessen

Räddningstjänsten kan bli inblandade både i projekteringsfasen och i den färdiga byggnaden.

I projekteringen blir vi remitterade av byggnadskontoret där vi får titta på det inkomna underlaget, det vill säga bygglovshandlingarna. Ju bättre underlag vi kan få se redan i bygglovet desto större chans har vi att kunna skapa oss en bild av den färdiga byggnaden. Beskriv ert tänkta brandskydd så bra som möjligt och gärna i form av en brandskyddsbeskrivning.

I de färdiga byggnaderna kommer vi in med stöd av lagen om skydd mot olyckor (LSO) och utför tillsyn på det organisatoriska brandskyddet (SBA) och i projekten genom boverkets byggregler Kapitel 5 (brandskydd).

Genom att bidra med kunskap och erfarenheter i byggprocessen är vår förhoppning att kunna bidra till ett bättre fungerande brandskydd. Om ni har för avsikt att bygga något och har frågor gällande brandskydd så är ni välkomna att kontakta Räddningstjänsten.

I större projekt bör man ta kontakt med en konsult/sakkunnig inom brand för att slippa otrevliga och ibland kostsamma överraskningar och för att kanske ta fram en brandskyddsbeskrivning.

Klicka här för vanliga frågor och svar!

Tips på länkar som berör ämnet!

www.msb.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

www.brandskyddsforeningen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

www.boverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mjölby Kommun, Byggnadskontoretöppnas i nytt fönster

Kontakt

Räddningschef

Johan Forsgren

Telefon: 0142-854 02

raddning@mjolby.se