Nedskräpning  

Skräp i stadsmiljö, natur och längs stränder kan tyvärr vara en allt för vanlig syn. Miljöbalkens bestämmelser innebär att nedskräpning är förbjuden ute i naturen, på allmän plats och inom bebyggda områden.

Konsekvenser

Nedskräpning leder till att den lokala miljön förfulas, farliga ämnen kan spridas och barn och djur kan skadas. Många skräpföremål har en mycket lång nedbrytningstid.

Nedskräpning medför även betydande kostnader för kommuner och skattebetalare varje år. Studier visar att i förlängningen skapar nedskräpningen otrygghet då en plats som är nedskräpad riskerar att dra till sig klotter och annan skadegörelse. Följden blir en plats som upplevs som otrevlig och otrygg att vistas på.

Klagomål om nedskräpning

Om du har klagomål på nedskräpning bör du i första hand kontakta den ansvariga fastighetsägaren. Gäller det kommunal mark kontaktar du service- och teknikförvaltningen via kommunens växel på telefon 010-234 50 00.

Nedskräpning kring återvinningsstationer anmäler du till Förpacknings- och tidningsinsamlingen på telefon 0200-88 03 11 eller genom att besöka Förpacknings- och tidningsinsamlingens hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har du klagomål kring nedskräpning i naturen, eller om du inte får gehör för dina klagomål hos fastighetsägaren, kan du kontakta miljökontoret.

Klagomål om ovårdade tomter

Om klagomålet gäller ovårdade tomter bör du i första hand vända dig till fastighetsägaren. Om du inte får gehör från fastighetsägaren kan du kontakta byggnadskontoret via kommunens växel på telefon 010-234 50 00.

För mer information, besök följande hemsidor:

Håll Sverige Rent Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Avfall Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Kontakt

Miljökontoret & byggnadskontoret

Telefon: 010- 234 50 00

miljo@mjolby.se

byggnad@mjolby.se


Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommuner samverkar i en gemensam miljönämnd och ett gemensamt miljökontor. Miljökontoret är placerat i Mjölby och där hanteras alla frågor inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Senast publicerad