Drogförebyggande

Mjölby kommun samordnar ett strategiskt långsiktigt drogförebyggande arbete inom området alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar (ANDTS).

Drogförebyggande arbete innebär insatser mot skador orsakade av alkohol, narkotika, dopningspreparat, tobak samt spel om pengar – vi kallar det ANDTS. ANDTS är ett av Sveriges elva målområden inom folkhälsa. Folkhälsomyndigheten har uppdraget att samordna arbetet.

Det övergripande syftet med det drogförebyggande arbetet i Mjölby kommun är att bidra till en hållbar utveckling genom en god folkhälsa, minskad brottslighet samt minskade sociala och ekonomiska kostnader för samhället.

Kommunen har tagit fram en handlingsplan mot ANDT för att ange riktningen i kommunens arbete och utgöra utgångspunkt för nämndernas och förvaltningarnas konkreta åtgärdsplaner. Handlingsplanen följer de nationella målen.

Handlingsplan mot alkohol narkotika dopning och tobak (ANDT)

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken samt spel om pengar 2022–2025 på regeringen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälp och stöd

Om du är orolig för att du eller någon närstående dricker för mycket, spelar eller använder droger är du välkommen att vända dig till vår öppna beroendemottagning eller ansöka om hjälp på socialkontoret.

Kontakt

ANDTS-samordnare

Social hållbarhetsstrateg

Karin.Ulrich@mjolby.se
Telefon: 010-234 68 80

Senast publicerad