Drogförebyggande

Mjölby kommun samordnar ett strategiskt långsiktigt drogförebyggande arbete inom ANDT .

Drogförebyggande arbete innebär insatser mot skador orsakade av alkohol, narkotika, dopningspreparat och tobak – vi kallar det ANDT. Alkohol-, narkotika-, dopning- och tobaksområdet (ANDT) är ett av Sveriges elva målområden inom folkhälsa. Folkhälsomyndigheten har uppdraget att samordna ANDT-arbetet.

Det övergripande syftet med det drogförebyggande arbetet i Mjölby kommun är att bidra till en hållbar utveckling genom en god folkhälsa, minskad brottslighet samt minskade sociala och ekonomiska kostnader för samhället.

Kommunen har tagit fram en handlingsplan mot ANDT för att ange riktningen i kommunens arbete mot ANDT och utgöra utgångspunkt för nämndernas och förvaltningarnas konkreta åtgärdsplaner. Handlingsplanen följer de nationella målen.

Handlingsplan mot alkohol narkotika dopning och tobak (ANDT)

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016–2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mål och insatsområden ANDT-strategin 2016-2020 hos folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Alkohol, narkotika, dopning och tobak

Kontakt

Säkerhetssamordnare

Marcus Kjettselberg

Telefon: 0142-857 73

marcus.kjettselberg@mjolby.se