Drogförebyggande

Mjölby kommun samordnar ett strategiskt långsiktigt drogförebyggande arbete inom Alkohol-, narkotika-, dopning- och tobaksområdet (ANDT).

Drogförebyggande arbete innebär insatser mot skador orsakade av alkohol, narkotika, dopningspreparat och tobak – vi kallar det ANDT. Alkohol-, narkotika-, dopning- och tobaksområdet (ANDT) är ett av Sveriges elva målområden inom folkhälsa. Folkhälsomyndigheten har uppdraget att samordna ANDT-arbetet.

Det övergripande syftet med det drogförebyggande arbetet i Mjölby kommun är att bidra till en hållbar utveckling genom en god folkhälsa, minskad brottslighet samt minskade sociala och ekonomiska kostnader för samhället.

Kommunen har tagit fram en handlingsplan mot ANDT för att ange riktningen i kommunens arbete mot ANDT och utgöra utgångspunkt för nämndernas och förvaltningarnas konkreta åtgärdsplaner. Handlingsplanen följer de nationella målen.

Handlingsplan mot alkohol narkotika dopning och tobak (ANDT)

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016–2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mål och insatsområden ANDT-strategin 2016-2020 hos folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hjälp och stöd

Om du är orolig för att du eller någon närstående dricker för mycket, spelar eller använder droger är du välkommen att vända dig till vår öppna beroendemottagning eller ansöka om hjälp på socialkontoret.

Det finns olika definitioner på vad en drog är. En definition av drog är att det är något sinnesförändrande, en annan att det är något som man kan bli beroende av. Användning av droger kan medföra fysiska, psykiska och sociala skador. I länkarna nedan hittar du mer information.

Åtta myter om cannabis av Riksförbundet Narkotikafritt SamhällePDF

Cannabishjälpens fakta om cannabislänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Drugsmarts faktasidorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fakta och statistik Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fakta om droger från UMO.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Dopingjourens fakta om dopinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Riksidrottsförbundet antidopinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Systembolagets fakta om alkohollänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tobaksfaktalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Säkerhetssamordnare

Marcus Kjettselberg

Telefon: 0142-857 73

marcus.kjettselberg@mjolby.se

 

ANDT-samordnare

Säkerhetssamordnare Roger Max
Telefon: 0142-852 36

roger.max@mjolby.se