Gröna påsens resa

Det är enkelt att sortera ditt matavfall. Här beskriver vi hur det går till.

  1. Du slänger matavfallet i Gröna påsen.
  2. När påsen är full knyter du dubbelknut på den.
  3. Släng den Gröna påsen i den vanliga soptunnan.
  4. Sopbilen hämtar soporna som vanligt.
  5. Sopbilen töms och de gröna påsarna skiljs ut genom optisk sortering.
  6. Innehållet från de gröna påsarna rötas och blir till biogas och biogödsel.

Det är viktigt du knyter dubbelknut på dina vanliga soppåsar också, inget löst avfall får ligga i soptunnan. Ditt övriga avfall sorterar du på samma sätt som du gör nu.

Gröna påsens livscykel

Så här knyter du påsen! Allt du slänger i soptunnan, även det som inte är matrester, ska vara förpackat i plastpåse med dubbbelknut. Dubbelknuten är viktig för att förhindra att påsen öppnas och att lösa föremål hamnar i soptunnan. Lösa förmål ställer till problem i sorteringsanläggningen och då kommer matresterna inte till nytta som biogas.

Så knyter du gröna påsen

Kontakt

Kundservice

Telefon: 0142-852 33
Telefontid vardagar klockan 9.30-12 och klockan 13.30-15.30.

TKDebitering@mjolby.se