Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
En yngre person håller om en äldre och de ser glada ut.

OMSORG & HJÄLP

Anhörigstöd

Som anhörig är du ovärderlig. Du har möjlighet att vara med och påverka och skapa en bättre situation – både för din närstående och för dig. Men det kan vara svårt att axla alla frågor på egen hand. Därför har vi i Mjölby kommun något som vi kallar för Anhörigstöd.

Anhörigstöd är till för dig som vårdar eller stödjer en närstående. Det handlar om personer som är äldre, långvarigt sjuka, funktionsnedsatta och personer med psykisk ohälsa eller missbruksproblematik. Här finns det olika insatser för att underlätta vardagen. En del av de insatser som syftar till att ge anhörigstöd kräver ett biståndsbeslut från en biståndsbedömare.

Träffa en anhörigkonsulent

På Anhörigstöd kan du samtala med en anhörigkonsulent som kan hjälpa till med bland annat:

  • Stöd och vägledning i rollen som anhörig
  • Förmedla kontakt till handläggare, patientföreningar,  frivilligorganisationer och liknande
  • Arrangera anhörigträffar
  • Ordna föreläsningar

För oss är det väldigt viktigt att du som anhörig känner dig trygg i kontakten med oss. Vi värnar därför om din integritet och vi har alltid tystnadsplikt.

Hur kontaktar jag anhörigstöd?

Du som vill ha stöd i din situation som anhörig kan när som helst kontakta anhörigstödet. Det är en kostnadsfri service, för dig som anhörig.

För att få hjälp av Mjölby kommuns anhörigstöd måste du vara minst 18 år och ha en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller har funktionshinder.

Tematräffar och aktiviteter

För att du ska ha en bra möjlighet att vara med och påverka och skapa en bättre situation för dig och din närstående ordnar vi tematräffar några gånger om året. Genom träffarna vill vi stärka dina kunskaper och samtidigt får du chansen att möta andra i samma situation. Tematräffarna planeras och arrangeras utifrån behov och aktuella ämnen. Ta gärna kontakt med oss för mer information.

Aktiviteter för anhöriga, som till exempel anhöriggrupper och föreläsningar skapas efter behov. Om du är du intresserad så är du välkommen att höra av dig till anhörigkonsulenten.

Kontakt

Anhörigkonsulent

Maud Steen
Telefon: 0142-859 27

anhorigstod@mjolby.se

Bokarpsvägen 5, Mjölby

Någon att prata med

Anhöriglinjen

Behöver du råd och stöd i din situation som anhörig? Har du frågor om dina rättigheter? Vill du prata med en medmänniska? Anhörigas Riksförbunds Anhöriglinje finns till för dig.

Telefon: 0200-239 500

 

Telefontid:
Måndag – tisdag, torsdag – fredag 10.00–12.00, 13.30–15.00
Onsdag 19.00–21.00