Anhörigstöd

Anhörigstöd

Mjölby kommun erbjuder anhörigstöd för dig som vårdar eller stödjer en närstående. Det handlar om personer som är äldre, långvarigt sjuka, funktionsnedsatta och personer med psykisk ohälsa eller missbruksproblematik. 

Som anhörig är du ovärderlig. Du har möjlighet att vara med och påverka och skapa en bättre situation – både för din närstående och för dig. Men det kan vara svårt att axla alla frågor på egen hand. Vi erbjuder olika insatser för att underlätta vardagen.

Träffa en anhörigkonsulent

På anhörigstöd kan du samtala med en anhörigkonsulent som kan hjälpa till med bland annat:

  • Stöd och vägledning i rollen som anhörig
  • Förmedla kontakt till handläggare, patientföreningar,  frivilligorganisationer och liknande
  • Arrangera anhörigträffar
  • Ordna föreläsningar

För oss är det väldigt viktigt att du som anhörig känner dig trygg i kontakten med oss. Vi värnar därför om din integritet och vi har alltid tystnadsplikt.

Hur kontaktar jag anhörigstöd?

Du som vill ha stöd i din situation som anhörig kan när som helst kontakta anhörigstöd. Det är en kostnadsfri service, för dig som anhörig.

För att få hjälp av Mjölby kommuns anhörigstöd måste du vara minst 18 år och ha en närstående som är långvarigt sjuk, äldre, har missbruksproblematik, psykisk ohälsa eller är funktionsnedsatt.

Kontakt

Anhörigkonsulent

Annelie Rydell
Telefon: 010-234 59 27

anhorigstod@mjolby.se

Bockarpsvägen 5, Mjölby

anhörigkort

Anhörigvårdarkort

Som anhörig kan du hämta ut ett anhörigvårdarkort hos anhörigkonsulenten. Kortet visar att du ansvarar för en person som är beroende av din hjälp. Om något händer dig finns det kontaktuppgifter till andra personer som kan ta över ansvaret för den närstående. Bär alltid med dig kortet.

Broschyr om anhörigstöd

I vår broschyr om anhörigstöd Pdf, 856 kB, öppnas i nytt fönster. har vi samlat informtion för dig som anhörig.

Tematräffar och aktiviteter

För att du ska ha en bra möjlighet att vara med och påverka och skapa en bättre situation för dig och din närstående ordnar vi tematräffar, aktiviteter och anhöriggrupper utifrån behov och aktuella ämnen. Genom träffarna vill vi stärka dina kunskaper och samtidigt får du chansen att möta andra i samma situation. Kontakta anhörigkonsulenten för mer information.

Tips & tankar

Här delar Anneli, vår anhörigkonsulent, med sig av olka tips och tankar för dig som anhörig.

Digital föreläsning - samtal om boken "Glöm allt men inte mig"

Lyssna till ett samtal med författaren Philoméne Grandin vars pappa drabbades av demens.

Läs mer och anmäl dig. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tips för att förhindra fallolyckor

Visste du att fallolyckor är den olyckstyp som leder till att fest människor dör, läggs in på sjukhus för vård och besöker akutmottagningar varje år?

I den här broschyren från Socialstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. får du tips och råd om mat, motion och medicin. Här fnns också tips på några enkla övningar som stärker musklerna och förbättrar balansen.

Säkra stödsamtal i Mjölby kommun - Walk and talk

Du som vill ha stöd i din situation som anhörig kan när som helst kontakta anhörigstöd. Det är en kostnadsfri service, för dig som anhörig. Just nu erbjuder vi stödsamtal i promenadform, det är ett tryggt sätt att träffas.

Anhörigkonsulent

Annelie Rydell
Telefon: 010-234 59 27

Äldre personers hälsa och livsvillkor

Mind Öppnas i nytt fönster. arbetar med att förebygga psykisk ohälsa genom att erbjuda medmänskligt stöd, sprida kunskap och bilda opinion. Med den här enkäten vill vi höra hur äldre personer har det i sitt liv och sin vardag. Svaren från dig och andra kommer vi att använda i vårt arbete med att förbättra hur äldre personer mår. Delta i enkätundersökningen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Delta i studie om stöd till partner som vårdar person med demens

Just nu pågår ett forskningsprojekt med målet att identifiera stödbehov hos personer som vårdar en partner med demens och bidra till utvecklingen av stödinsatser för att främja deras hälsa och välmående. Projektet är finansierat av Familjen Kamprads Stiftelse och planeras att pågå under perioden 2019 till 2023. Läs mer och delta i studien. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hitta andra i samma situation – du är aldrig helt ensam » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Syftet med Fight Dementia Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är att uppmärksamma unga anhöriga till personer med en demenssjukdom och att på olika sätt förbättra deras situation. Fler sommarläger runt om i Sverige, nya lokala och regionala mötesplatser och en bred utbildningssatsning är olika sätt att synliggöra de unga anhöriga och att lyfta deras livskvalitet.

Stöd för dialog med barn » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Opratat.se är ett verktyg för att börja prata om tankar och känslor som ofta förblir opratade i familjer med barn med funktionsnedsättning. Med filmer, berättelser, bilderböcker och spel kan barn och vuxna upptäcka hur den andre tänker och känner i olika situationer. Det kan vara en början till samtal. Opratat.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. vänder sig till barn mellan 4 och 12 år, till barnens familjer och andra vuxna som familjen möter.

Autism- och Aspergerförbundet » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Autism- och Aspergerförbundet sprider kunskap om autism, skapar mötesplatser och arbetar för att förbättra levnadsvillkoren för alla med autism. Förbundet tar fram informationsmaterial om autism så som skrifter, böcker, filmer och webbkurser. 

Hjälp, har jag Alzheimer?! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. »

En blogg och podd av Henrik Frenkel som 2019 fick diagnosen MCI (lindrig minnesstörning) med trolig utveckling till Alzheimer.

Boktips »

Här finner du tips på böcker för dig som är anhörig.

Webbutbildningar » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nationellt center för anhöriga erbjuder kostnadsfria webbutbildningar inom anhörigområdet. Navigationskurserna innehåller föreläsningar och konkreta tips och råd till dig som är anhörig till någon med demenssjukdom.

Att vara anhörig till någon med NPF

Tips och tankar hur det är att vara anhörig till någon med NPF, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Någon att prata med

Anhöriglinjen

Behöver du råd och stöd i din situation som anhörig? Har du frågor om dina rättigheter? Vill du prata med en medmänniska? Anhörigas Riksförbunds Anhöriglinje finns till för dig.

Telefon: 0200-239 500

För mer information besök Anhörigas Riksförbund Länk till annan webbplats..