Anhörigstöd

Mjölby kommun erbjuder anhörigstöd för dig som vårdar eller stödjer en närstående. Det handlar om personer som är äldre, långvarigt sjuka, funktionsnedsatta och personer med psykisk ohälsa eller missbruksproblematik. 

Som anhörig är du ovärderlig. Du har möjlighet att vara med och påverka och skapa en bättre situation – både för din närstående och för dig. Men det kan vara svårt att axla alla frågor på egen hand. Vi erbjuder olika insatser för att underlätta vardagen.

Träffa en anhörigkonsulent

På anhörigstöd kan du samtala med en anhörigkonsulent som kan hjälpa till med bland annat:

  • Stöd och vägledning i rollen som anhörig
  • Förmedla kontakt till handläggare, patientföreningar,  frivilligorganisationer och liknande
  • Arrangera anhörigträffar
  • Ordna föreläsningar

För oss är det väldigt viktigt att du som anhörig känner dig trygg i kontakten med oss. Vi värnar därför om din integritet och vi har alltid tystnadsplikt.

Hur kontaktar jag anhörigstöd?

Du som vill ha stöd i din situation som anhörig kan när som helst kontakta anhörigstöd. Det är en kostnadsfri service, för dig som anhörig.

För att få hjälp av Mjölby kommuns anhörigstöd måste du vara minst 18 år och ha en närstående som är långvarigt sjuk, äldre, har missbruksproblematik, psykisk ohälsa eller är funktionsnedsatt.

Tematräffar och aktiviteter

För att du ska ha en bra möjlighet att vara med och påverka och skapa en bättre situation för dig och din närstående ordnar vi tematräffar, aktiviteter och anhöriggrupper utifrån behov och aktuella ämnen. Genom träffarna vill vi stärka dina kunskaper och samtidigt får du chansen att möta andra i samma situation. Kontakta anhörigkonsulenten för mer information.

Tips & tankar

Här delar Anneli, vår anhörigkonsulent, med sig av olka tips och tankar för dig som anhörig.

Hjälp, har jag Alzheimer?!länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster »

En blogg och podd av Henrik Frenkel som 2019 fick diagnosen MCI (lindrig minnesstörning) med trolig utveckling till Alzheimer.

Boktips »

Här finner du tips på böcker för dig som är anhörig.

Webbutbildningar »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nka erbjuder kostnadsfria webbutbildningar inom anhörigområdet. De kommer i samband med den nationella anhörigdagen den 6 oktober publicera en digital navigeringskurs om demens och kognitiva sjukdomar. Navigationskursen kommer att innehålla föreläsningar och konkreta tips och råd till dig som är anhörig till någon med demenssjukdom.

Kontakt

Anhörigkonsulent

Annelie Rydell
Telefon: 0142-859 27

anhorigstod@mjolby.se

Bockarpsvägen 5, Mjölby

anhörigkort

Anhörigvårdarkort

Som anhörig kan du hämta ut ett anhörigvårdarkort hos anhörigkonsulenten. Kortet visar att du ansvarar för en person som är beroende av din hjälp. Om något händer dig finns det kontaktuppgifter till andra personer som kan ta över ansvaret för den närstående. Bär alltid med dig kortet.

Någon att prata med

Anhöriglinjen

Behöver du råd och stöd i din situation som anhörig? Har du frågor om dina rättigheter? Vill du prata med en medmänniska? Anhörigas Riksförbunds Anhöriglinje finns till för dig.

Telefon: 0200-239 500

För mer information besök Anhörigas Riksförbundlänk till annan webbplats.