Bassängbad

Bassängbad omfattas av miljöbalkens bestämmelser om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Med bassängbad menas här en badanläggning som är till för allmänheten eller som används av många människor.

Bassängbad är anmälningspliktiga

Bassängbad är anmälningspliktiga verksamheter enligt 38 §, Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899), och ska anmälas till miljönämnden senast sex veckor innan verksamheten startar.

Använder du till exempel en badtunna eller pool för privat bruk så behöver du inte göra en anmälan. Erbjuder du däremot bassängbad eller badtunna i en verksamhet som till exempel konferensanläggning, lägerverksamhet och liknande så behöver en anmälan göras.

Smittskydd och personlig hygien

För att säkerställa att alla får en trevlig upplevelse när man besöker en badanläggning är det viktigt att både den som driver anläggningen och alla badande tar ansvar för hygienen vid anläggningen.

Grunden för att förebygga hälsoproblem i ett bassängbad är att se till att ha en hög allmänhygienisk standard. I det fall badbesökare inte tvättar sig innan bad eller använder underkläder under badkläderna blir det svårt att hålla den vattenkvalitén som eftersträvas. De badande är också den största källan till föroreningar och mikroorganismer (bakterier, virus, svampar) i badvattnet. Det är därför nödvändigt att det finns ordentliga möjligheter att tvätta sig före badet.

Som badande är det därför viktigt att tänka på detta:

  • Duscha och tvätta hela kroppen noggrant utan badkläder, gäller även små barn och blöjbarn.
  • Avlägsna allt smink, klocka och smycken.
  • Använd rena badkläder.
  • Använd inte underkläder eller bomullskläder.
  • Tvätta fötterna innan du går in i badanläggningen även om du endast ska stå på kanten.
  • Har du varit magsjuk, vänta minst en vecka med att bada i bassäng.

Egenkontroll

Då många personer vistas i bassängbad för allmänheten och då hygien är extra viktigt i dessa anläggningar så är det av stor vikt att den som driver anläggningen har bra kunskap om vilka risker som finns för att motverka eller förebygga att olägenheter för människors hälsa uppstår (26 kap. 19 § Miljöbalken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.). Vidare måste all typ av badverksamhet kontrolleras rutinmässigt för att minimera risken för att badning ska medföra hälsorisker.

Den som driver ett bassängbad ska därför fortlöpande planera och göra uppföljande kontroller av verksamheten, så kallad egenkontroll. Delar av egenkontrollen behöver även dokumenteras. I Folkhälsomyndighetens allmänna råd om bassängbad finns beskrivet vad egenkontrollen bör innehålla.

Miljökontorets tillsyn

Miljökontoret utför återkommande tillsyn vid samtliga anmälningspliktiga bassängbad. Vid tillsynen görs en genomgång av lokaler, provtagningsresultat och skriftliga rutiner för verksamheten.

Kommunen har rätt att ta ut en avgift för tillsynen enligt 27 kapitlet 1 § miljöbalken. Avgiften debiteras genom årsavgift alternativt timavgift.

Synpunkter från allmänheten

Har du som privatperson synpunkter på exempelvis hygien, städning och luft- eller vattenkvalitet i ett bassängbad ska du i första hand vända dig till den som driver anläggningen. Om det inte blir någon förändring är du välkommen att kontakta Miljökontoret.

Anmälan om bassängbad Pdf, 236 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Miljökontoret

Telefon: 010-234 50 00
miljo@mjolby.se

Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommuner samverkar i en gemensam miljönämnd och ett gemensamt miljökontor. Miljökontoret är placerat i Mjölby och där hanteras alla frågor inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Senast publicerad