Vattenskyddsområden

För att skydda vårt dricksvatten och råvattentillgången nu och för framtiden finns det vattenskyddsområden. För dig som bor eller verkar inom ett vattenskyddsområde gäller hårdare krav för verksamhet som kan innebära en föroreningsrisk.

Mjölby kommun har fem grundvattentäkter. Högby, som är den största, förser Mjölby tätort, Väderstad, Skänninge och Mantorp med dricksvatten. Övriga vattentäkter finns i Skeppsås, Västra Harg, Önnebo och Normlösa.

Det finns fastställda skyddsområden för Högby, Skeppsås, Normlösa och Västra Harg vattentäkter.

Högby vattentäkt

Vattenskyddsområdet är utvidgat från och med 1 augusti 2013 enligt beslut av Länsstyrelsen i Östergötland.

Vattenskyddsområdet är indelat i tre zoner som kallas primär, sekundär och tertiär zon. Inom de olika zonerna gäller olika restriktioner. Det kan vara förbud för viss verksamhet, att tillstånd eller anmälan krävs eller att samråd med VA-huvudman ska ske.

Länsstyrelsens beslut om skyddsområde och skyddsföreskrifter Pdf, 9 MB, öppnas i nytt fönster.

Karta över skyddsområde Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Samråd spridning av gödsel Pdf, 281 kB, öppnas i nytt fönster.

Samråd upplag, väg, markarbete Pdf, 105 kB, öppnas i nytt fönster.

Skeppsås vattentäkt

Vattenskyddsområde fastställt 2008 av regeringen, som avslog överklagan av Länsstyrelsens beslut från 2007.

Länsstyrelsens beslut om skyddsområde och skyddsföreskrifter Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelsens beslut om rättelse av beslut om skyddsområde och skyddsföreskrifter. Pdf, 400 kB, öppnas i nytt fönster.

Karta över skyddsområde Pdf, 769 kB, öppnas i nytt fönster.

Normlösa

Vattenskyddsområde fastställdes av Länstyrelsen i februari 2015 och trädde i kraft 1 maj 2015.

Länsstyrelsens beslut om skyddsområde och skyddsföreskrifter Pdf, 6 MB, öppnas i nytt fönster.

Karta över skyddsområde Pdf, 163 kB, öppnas i nytt fönster.

Önnebo

En utredning om förändrad vattenförsörjning pågår.

Västra Harg

Vattenskyddsområde fastställdes av Länstyrelsen i februari 2015 och trädde i kraft 1 maj 2015.

Länsstyrelsens beslut om skyddsområde och skyddsföreskrifter Pdf, 5 MB, öppnas i nytt fönster.

Karta över skyddsområde Pdf, 74 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Abonnentingenjör

Jessica Johansson
Telefon: 010-234 57 48

jessica.johansson@mjolby.se

Senast publicerad