Vattenskyddsområden

För att skydda vårt dricksvatten och råvattentillgången även i framtiden finns det vattenskyddsområden. För dig som bor eller verkar inom ett vattenskyddsområde gäller hårdare krav för verksamhet som kan innebära en föroreningsrisk.

Mjölby kommun har fem grundvattentäkter. Högby, som är den största, förser Mjölby tätort, Väderstad, Skänninge och Mantorp med dricksvatten. Övriga vattentäkter finns i Skeppsås, Västra Harg, Önnebo och Normlösa.

Det finns fastställda skyddsområden för Skeppsås och Högby vattentäkter.

Högby vattentäkt

Vattenskyddsområdet är utvidgat från och med 1 augusti 2013 enligt beslut av Länsstyrelsen i Östergötland.

Länsstyrelsens beslut om skyddsområde och skyddsföreskrifterPDF

Karta över skyddsområdePDF

Skeppsås vattentäkt

Vattenskyddsområde fastställt 2008 av regeringen, som avslog överklagan av Länsstyrelsens beslut från 2007.

Länsstyrelsens beslut om skyddsområde och skyddsföreskrifterPDF

Länsstyrelsens beslut om rättelse av beslut om skyddsområde och skyddsföreskrifter.PDF

Karta över skyddsområdePDF

Normlösa

Vattenskyddsområde fastställdes av Länstyrelsen i februari 2015 och träder i kraft från och med den 1 maj 2015.

Länsstyrelsens beslut om skyddsområde och skyddsföreskrifterPDF

Karta över skyddsområdePDF

Önnebo

En utredning om förändrad vattenförsörjning pågår.

Västra Harg

Vattenskyddsområde fastställdes av Länstyrelsen i februari 2015 och träder i kraft från och med den 1 maj 2015.

Länsstyrelsens beslut om skyddsområde och skyddsföreskrifterPDF

Karta över skyddsområdePDF

Kontakt

Vatten-, avlopps- och avfallschef

Lars Edenhofer 
Telefon: 0142-859 72

lars.edenhofer@mjolby.se


Abonnentingenjör

Jessica Johansson
Telefon: 0142 -857 48

jessica.johansson@mjolby.se