Stomnät och koordinatsystem

Mjölby har ett heltäckande stomnät i plan och ett i höjd. Stomnätet består av cirka 7500 polygonpunkter i plan samt cirka 500 fixar i höjd med en noggrannhet enligt HMK. Stomnätspunkterna finns lagrade i kommunens kartdatabas.

Koordinatsystem

Stomnätet i plan redovisas i koordinatsystem SWEREF 99 15 00 och i höjd i det nya nationella höjdsystemet RH 2000.

Referenssystemet SWEREF 99 15 00 började att användas i kommunen från och med den 9 maj 2011. Före nämnda datum användes koordinatsystem 2,5 gon W 1938 (lokalt).

I höjd börjar kommunen att använda RH 2000 från och med den 20 maj 2013. Före detta datum användes höjdsystem RH 00. Under en övergångsperiod kommer båda dessa höjdsystem att verka (pågående projekt) vilket gör det extra viktigt att hålla reda på vilket höjdsystem som används.

För mer information om kommunens plan- och höjdsystem, ladda ner informationsblad nedan, dessa är upprättade i samband med genomförda referenssystemsbyten.

Har du frågor, synpunkter eller vill komma kontakt med oss, se kontaktuppgifter till höger på denna sida.

Kontakt

Byggnadskontoret

Telefon: 010-234 50 00

byggnad@mjolby.se

Senast publicerad